Dit is een subsidie-oproep vanuit vier ZonMw-programma’s: Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO); DoelmatigheidsOnderzoek (DO); Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG); Translationeel Onderzoek (TO). Heeft uw project uit één van bovenstaande programma’s mooie resultaten opgeleverd om de zorg te verbeteren? Pak door met een implementatieproject voor passende zorg in de praktijk.

Onderwerpen

 • Implementatie, verspreiding van kennis en interventies, praktijkinnovatie in relatie tot zorgorganisatie en financiering;
 • Passende zorg (waardegedreven, samen beslissen, juiste zorg op de juiste plek, positieve gezondheid); persoonsgerichte aanpak;
 • Doelmatigheid, interventies, farmacotherapie;
 • Mentale veerkracht, preventie; regionale/ wijk samenwerking en infrastructuur;
 • Translationeel, ATMPs, Personalised Medicine; toepassing

 

Onderdeel van programma

DoelmatigheidsOnderzoek

Geplaatst op

28 juni 2022

Deadline

13 september 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg (pdf) 622 KB

Doel subsidieoproep

Met deze subsidieronde wil ZonMw kennis verder brengen om de zorg te verbeteren, waarbij de vier principes van passende zorg centraal staan (waardegedreven, samen beslissen, juiste zorg op de juiste plek, positieve gezondheid).
U kunt subsidie aanvragen voor de implementatie, verspreiding of doorgeleiding van kennis en interventies; zorgbreed van huisartsenzorg, paramedische zorg, verpleegkundige zorg, de geestelijke gezondheidszorg tot medisch specialistische zorg. Implementatieprojecten stammen af van een of meerdere afgeronde ZonMw-projecten uit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), Translationeel Onderzoek (TO). Voor Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) is dit niet verplicht en kan ook implementatie van bestaande samenwerkingen centraal staan.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Het doel van uw implementatieproject sluit aan bij:

 • passende zorg;
 • aard van resultaten en/of bijvangst uit het initiële project;
 • een van de ZonMw-programma’s (DO;GGG;TO;AGO)
 • duurzame zorgverbetering.

Het kan gaan om: kennisoverdracht, synthese en -integratie (bijv. in richtlijnen), praktijkimplementatie, verspreiding en opschaling, inbedding van innovaties of interventies; inclusief aanpassing aan de lokale context en structurele voorwaarden. In elk project wordt actief samengewerkt met de juiste stakeholders en (eind-) gebruikers uit de zorg (beleid, bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en praktijk).

Projecten die niet in aanmerking komen:

 • inzet van publieke middelen niet gerechtvaardigd;
 • als (vervolg)onderzoek het projectdoel is;
 • een beperkte scope of contextomvang.

 

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een uitgewerkte subsidieaanvraag kan alleen door een hoofdaanvrager afkomstig van een zorg- of onderzoekinstelling worden ingediend.

Budget & Looptijd

Het totale beschikbare subsidiebudget bedraagt € 5,5 miljoen. Per programma is er een geoormerkt budget met voorwaarden voor projectbudget en looptijd.
Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling om implementatie van resultaten verder te bevorderen.

ProgrammaBeschikbaar budgetProjectbudget (max.)Looptijd (max. maanden)
AGO€ 2 miljoen€ 200.000,-24
DO€ 2 miljoen€ 250.000,-24
GGG€ 1 miljoen€ 250.000,-24
TO€ 0.5 miljoen€ 100.000,-12

* Een aanvraag kan uitsluitend ingediend worden op één programma, zie hiervoor subsidieoproep ‘2 RANDVOORWAARDEN’.

Aanvraag indienen

Vooraanmelding: uiterlijk 1 sept 2022, 14:00 per mail (titel, projectsamenvatting en team)
Aanvraag: U kunt tot 13 september 2022, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.
De indiening via MijnZonMw is vanaf 18 juli 2022 beschikbaar online; het aanvraagformulier (aparte bijlage) is al wel beschikbaar via de link in de subsidieoproep.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg (pdf) 622KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het betreffende secretariaat. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website