Onderzoeksorganisaties kunnen met samenwerkende partijen een subsidieaanvraag indienen voor de doorontwikkeling van bestaande interventies in de palliatieve zorg. Deze doorontwikkeling heeft betrekking op het gebied van de implementeerbaarheid en/of het versterken van bewijskracht van de interventie.

Onderwerpen

  • Palliatieve zorg
  • Doorontwikkeling van bestaande interventies
  • Implementeerbaarheid
  • Versterken van bewijskracht

 

Onderdeel van programma

Programma Palliantie II

Geplaatst op

7 maart 2023

Deadline

23 mei 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Doorontwikkeling van bestaande interventies in de palliatieve zorg (pdf) (pdf) 237 KB

Doel subsidieoproep

Met deze subsidieoproep willen wij ruimte bieden aan de doorontwikkeling van bestaande interventies in de palliatieve zorg. Deze doorontwikkeling heeft betrekking op het gebied van de implementeerbaarheid en/of het versterken van bewijskracht van de interventie. Het uiteindelijke doel is dat interventies gereed zijn voor bredere opschaling.

Wat kan worden aangevraagd?

Onderzoeksorganisaties kunnen in samenwerking met andere partijen subsidie aanvragen voor het doorontwikkelen van bestaande interventie(s) in de palliatieve zorg. Het beoogde resultaat van de doorontwikkeling is:
•    Inzicht in de implementeerbaarheid en de bewijskracht van de interventie door evaluatieonderzoek.
•    Een interventie die, ook na afloop van het project, en bij positieve resultaten, is geborgd en breder kan worden aangeboden.

Randvoorwaarden

•    Het gaat om bestaande interventie(s) die de palliatieve zorg verbeteren. Deze interventie(s) is/zijn in eerder onderzoek ontwikkeld en er is kennis over de bewijskracht van de interventie.
•    Om deze interventie(s) op te kunnen schalen is doorontwikkeling nodig op het gebied van implementeerbaarheid en/of op het versterken van de bewijskracht van de interventie.
•    Er is geen ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe interventies.
•    De bestaande interventie(s) heeft/hebben betrekking op 1 of meerdere van de 8 essenties van het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Wie kan aanvragen?

De volgende partij(en) kan/kunnen aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie:
•    een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht (de hoofdaanvrager)
•    ondernemingen zoals Nederlandse zorginstellingen
•    belangenbehartigingsorganisaties, zoals patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen

Samenwerking tussen de hoofdaanvrager en de andere partijen is een vereiste.

Budget

In deze subsidieronde kunt u maximaal € 300.000,- aanvragen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 23 mei 2023, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Om het beoordelingsproces goed voor te kunnen bereiden, vragen wij u om ons te laten weten of u van plan bent om een subsidieaanvraag in te dienen voor deze oproep. U doet dit door uiterlijk 26 april 2023 de interessepeiling op onze website in te vullen.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Doorontwikkeling van bestaande interventies in de palliatieve zorg (pdf)

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Moniek Zijlstra-Vlasveld (implementatiespecialist), Viviënne Lahaut (programmamanager) of Nanne van Velzen (programmasecretaris). Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website