Subsidieoproep: doorontwikkeling van bestaande interventies in de palliatieve zorg

De afgelopen jaren is in de palliatieve zorg veel ingezet op de ontwikkeling van interventies om zo goed mogelijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Om ruimte te bieden aan de doorontwikkeling van bestaande interventies in de palliatieve zorg kunnen Nederlandse onderzoeksorganisaties in samenwerking met andere partijen tot 23 mei 2023, 14.00 uur een subsidieaanvraag indienen.

Toepassen en bewijskracht van de interventie

Met deze subsidieoproep willen wij ruimte bieden aan de doorontwikkeling van bestaande interventies in de palliatieve zorg. Deze doorontwikkeling heeft betrekking op het gebied van de implementeerbaarheid en/of het versterken van bewijskracht. Denk hierbij aan inzicht in de implementatie-uitkomsten: aanvaardbaarheid, draagvlak, geschiktheid, kosten, haalbaarheid, conformiteit, bereik en borging.

Daarnaast richt de oproep zich ook op opschaling van de interventie. Zoals een duidelijke eigenaar die de interventie aanbiedt en de opschaling monitort, trainingsmateriaal dat geschikt is om ook te gebruiken in andere (zorg)organisaties, een train-de-trainer zodat meer trainers (bijvoorbeeld binnen zorgorganisaties) opgeleid kunnen worden en een implementatiehandreiking ter ondersteuning van toepassing in andere (zorg)organisaties.

Wie kan indienen?

De volgende partij(en) kan/kunnen aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie:

  • een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht
  • ondernemingen zoals Nederlandse zorginstellingen
  • belangenbehartigingsorganisaties, zoals patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen

De partij die de subsidieaanvraag indient is een Nederlandse onderzoeksorganisatie. Deze partij is de hoofdaanvrager van de subsidieaanvraag. Voor deze subsidieoproep geldt dat samenwerking tussen de hoofdaanvrager en de andere partijen die aanspraak mogen maken op (een gedeelte van) de subsidie een vereiste is.

Meer weten hoe de subsidieprocedure precies werkt en aan welke voorwaarden u moet voldoen? Lees dan de subsidieoproeptekst, deze vindt u in de linklijst onderaan dit nieuwsbericht.

Wat kan ik aanvragen?

In deze subsidieronde kunt u maximaal € 300.000,- aanvragen. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 3 miljoen euro.

ZonMw en impact

Deze oproep zetten we uit vanuit ons programma Palliantie. Met dit programma willen we dat opbrengsten van projecten gebruikt worden in de praktijk, het beleid, het onderwijs en in onderzoek. Om dat te realiseren, stimuleren en faciliteren wij onder meer op gerichte financiering voor doorontwikkeling, verspreiding en implementatie van interventies.