De procedure voor toekenning van een Academische Werkplaats Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) verloopt in twee fasen. Uitsluitend aanvragers die een startimpuls Academische Werkplaatsen GGH (fase 1) hebben ontvangen om samen met partijen een subsidieaanvraag uit te werken voor de subsidieoproep ‘Academische Werkplaatsen GGH’ (fase 2) worden uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen.

Onderwerpen

 • Academische werkplaatsen;
 • Duurzaam gebruik van hulpmiddelenzorg thuis;
 • Kennisontwikkeling;
 • Onderzoeksinfrastructuur;
 • Samenwerking;
 • Zorgtechnologie;
 • Verspreiding en implementatie.

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis 2021-2023

Geplaatst op

28 oktober 2021

Deadline

11 januari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Academische Werkplaatsen Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (fase 2) (pdf) 370 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep Academische Werkplaatsen Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis is het bevorderen van een stevige kennis- en onderzoeksinfrastructuur van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. In een academische werkplaats werken verschillende partijen samen om relevante kennisvragen in de praktijk van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verzamelen, te prioriteren, te onderzoeken en ontwikkelde kennis te implementeren in de praktijk. De werkplaats zorgt voor een betere samenwerking tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en hulpmiddelengebruikers. De te behalen subdoelen over een periode van 6 jaar zijn gericht op samenwerking, op kennisontwikkeling en op verspreiding en implementatie van deze kennis.

Wat kan worden aangevraagd?

 1. Samenwerking
  Er wordt een duurzaam, multidisciplinair en multisectoraal samenwerkingsverband opgericht of een bestaande samenwerking uitgebreid op het thema hulpmiddelenzorg thuis. Hierin participeren relevante partijen uit de praktijk, het onderzoek en het onderwijs. De hulpmiddelengebruiker speelt hierin een centrale rol. De samenwerking wordt geborgd en vastgelegd.
 2. Kennisontwikkeling
  De partijen van het samenwerkingsverband verzamelen relevante kennisvragen op het thema hulpmiddelenzorg thuis. Ze werken samen in het opzetten, uitvoeren en implementeren van diverse projecten en bouwen aan een stevige onderzoeksinfrastructuur op het thema hulpmiddelenzorg thuis.
 3. Verspreiding en implementatie
  De partijen leveren bruikbare kennisproducten op die regionaal en/of landelijk in gebruik kunnen worden genomen in de praktijk, het onderzoek en het onderwijs. Hiervoor worden verspreidings- en implementatieactiviteiten opgenomen en wordt er samengewerkt in praktijkgerichte projecten.

Randvoorwaarden

Wie kunnen er aanspraak maken op subsidie

 • De (kern)partijen uit het samenwerkingsverband kunnen aanspraak maken op de subsidie. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal de volgende relevante kernpartijen: hogeschool, universiteit en/of universitair medisch centrum, middelbaar beroepsonderwijs, hulpmiddelengebruikers en praktijkorganisaties.
 • De hoofdaanvrager is afkomstig van een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht[1] (zie definitie onderzoeksorganisatie).

Budget

Er is een budget van maximaal € 1.800.000,- voor 3 Academische Werkplaatsen GGH beschikbaar ofwel maximaal € 600.000,- per werkplaats.
Elke werkplaats reserveert € 400.000,- voor coördinatiekosten en € 200.000,- voor minimaal 4 praktijkgerichte projecten. Als u kunt onderbouwen dat de coördinatie van de werkplaats voldoende is geborgd en voldoet aan de in de oproep gestelde criteria, is het mogelijk om een deel van het coördinatiebudget in te zetten voor extra praktijkgerichte projecten.
Zorgkosten, de hulpmiddelenzorg zelf, worden niet gefinancierd vanuit de ZonMw subsidie

Looptijd

U dient de tijdsplanning van de academische werkplaats af te stemmen op een looptijd van 6 jaar.

[1] Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), artikel 15 onder ee).

Aanvraag indienen

U kunt tot 11 januari 2022, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Academische Werkplaatsen Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (fase 2) (pdf) 370 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website