Domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s (5)

Deadline: uur
Het Actieprogramma Grip op Onbegrip zet in op het bouwen aan veerkrachtige netwerken voor mensen met onbegrepen gedrag. Deze subsidieoproep is gericht op samenwerkingsverbanden in hotspots én veiligheidsregio’s, die werken aan het effectiever en efficiënter inrichten van de samenwerking tussen het zorg- sociaal en veiligheidsdomein.

Kenmerken

Status:
Gesloten
Openingsdatum:
Budget subsidieronde:
35000000
Onderdeel van programma: