ZonMw Open Competitie: voor onderzoeksvoorstellen voor vrij, fundamenteel onderzoek

Het oogmerk van ZonMw Open Competitie is ruimte creëren voor nieuwsgierigheidsgedreven, creatieve samenwerking die leidt tot grensverleggende wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek. Daarnaast zijn kennisbenutting/participatie belangrijke criteria.

Innovatief fundamenteel onderzoek

Vrij, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor het begrijpen van de wereld om ons heen, voor vooruitgang en ontwikkeling. ZonMw stimuleert daarom nieuwsgierigheidsgedreven en innovatief fundamenteel onderzoek op het gebied van biomedisch en gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Bevorderen van team science

ZonMw Open Competitie is specifiek bedoeld voor het bevorderen van innovatieve en nieuwsgierigheidsgedreven team science. Hierbij is een synergistische samenstelling en complementariteit in (technische) vaardigheden en expertise van individuele teamleden belangrijk.

De verwachte uitkomst van een project is primair fundamenteel wetenschappelijke verdieping (kennisvermeerdering, model- en theorievorming) binnen een innovatieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen (team science). ZonMw ziet deze open stimulans van de wetenschap als dé innovatiemotor voor vernieuwing in wetenschap en gezondheidszorg met wetenschappelijke en maatschappelijke impact voor de langere termijn.

Samenwerking

ZonMw voert de Open Competitie uit voor het domein van Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen in opdracht van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Programmaspecifieke informatie

Met dit programma willen we onderzoekers uit twee of meerdere vakgebieden samenbrengen om zo excellente team science te bevorderen die leidt tot innovatieve (grensverleggende) wetenschap.

Excellente team science bevorderen

De verwachte uitkomst van een project is primair wetenschappelijke verdieping (kennisvermeerdering, model- en theorievorming) binnen een nieuwe samenwerking tussen onderzoeksgroepen (team science). ZonMw ziet deze open stimulans van de wetenschap als dé innovatiemotor voor vernieuwing in wetenschap en gezondheidszorg voor de langere termijn.

Financiering voor verschillende modules

Binnen ZonMw Open Competitie kan financiering voor verschillende modules aangevraagd worden: personeel, materieel krediet, investeringen, kennisbenutting en internationalisering tot een maximum van € 750.000,- per subsidie. Met de module Investeringen geldt is het mogelijk een extra subsidie aan te vragen voor middelgrote wetenschappelijk vernieuwende infrastructuur. Deze module bedraagt maximaal € 250.000. Voor deze investering is matching verplicht.

Commissie

Het wetenschapsdomein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw) werkt net als de andere wetenschapsdomeinen van NWO met breed samengestelde commissies van wetenschappers die adviseren over kwaliteit en prioriteit van de aanvragen.

Voorzitter
Prof. Dr. J.A.P. (Hans) Heesterbeek

Vicevoorzitter
Prof. dr. M.L. (Madelon) Peters

Leden
Dr. G.E.M. (Truus) Abbink
Prof. dr. J.H.M (Anke) van den Berg
Prof. dr. H.C. (Hendriek) Boshuizen
Dr. P.E. (Pouyan) Boukany
Prof. dr. J.K. (Jan) Buitelaar
Prof. dr. S.C. (Suzanne) Cannegieter
Prof. dr. R.T. (Remus) Dame
Prof. dr. D.J.G.M. (Dirk-Jan) Duncker
Prof. dr. I.C. (Isabelle) van Gelder
Prof. dr. J.E.W.C. (Lisette) van Gemert-Pijnen
Prof. dr. M.T.E (Maria) Hopman
Prof. dr. H.E. (Henriëtte) van der Horst
Prof. dr. A.L.W. (Anke) Huckriede
Prof. dr. P.J. (Paul) Lucassen
Dr. F. (Federico) de Martino
Dr. F.J. (Frank) Meye
Prof. dr. M.L. (Madelon) Peters
Prof. dr. K. (Klaas) Poelstra
Prof. dr. D.J. (Dirk-Jan) Reijngoud
Dr. Y.M. (Ynte) Ruigrok
Prof. dr. I. (Ioannis) Sechopoulos
Prof. dr. M. (Mangala) Srinivas
Prof. dr. M. (Monika) Stoll
Prof. dr. R.E.M. (René) Toes
Prof. dr. M.A. (Marianna) Tryfonidou
Prof. dr. A.G. (André) Uitterlinden
Prof. dr. K.E. (Karin) de Visser
Dr. F.M.S. (Femke) de Vrij
Prof. dr. A.M. (Anna) Wilbik

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 19.000.000
Looptijd: 54%
Looptijd: 54 %

Contact

Anne Lippinkhof

Programmamanager
opencompetitie [at] zonmw.nl

Sara Helgason

Programmasecretaris
opencompetitie [at] zonmw.nl

Eva Vlaar

Programmasecretaris
opencompetitie [at] zonmw.nl

Dilys Sandel

Clusterassistent
opencompetitie [at] zonmw.nl