Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen

Met de hervorming van de langdurige zorg is er veel voor de wijkverpleegkundigen veranderd. Zo hebben zij vanaf 1 januari 2015 de taak voor het indiceren en organiseren van de extramurale verpleging & verzorging gekregen en moest de samenwerking met huisartsen en sociale wijkteams worden verstevigd.

Over dit programma

Deze nieuwe taken vroegen om andere competenties. Tegelijkertijd was er een groeiend tekort aan wijkverpleegkundigen.

Aanleiding

In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMw in de jaren 2014 tot en met 2018 het programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen uitgevoerd. Doelen waren een impuls te geven aan het vergroten van:

  • de competenties van (nieuwe) wijkverpleegkundigen betreffende hun herpositionering in de wijk en hun nieuwe taken, en aan;
  • het aantal wijkverpleegkundigen.

Focus verschuift naar gehele wijkteam

De veranderingen in de wijkverpleging hadden gevolgen voor de taken van het gehele team van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden dat wijkverpleging aanbiedt. In de programma-activiteiten lag de nadruk daarom ook steeds meer op het met en van elkaar leren binnen het team wijkverpleging. Daarnaast werd ingezet op duurzame samenwerking tussen het onderwijs (hbo en mbo) en de wijkverpleging.

Eindevaluatie

In de eindevaluatie staan de belangrijkste resultaten beschreven, alsook de gekozen werkwijze en de gemaakte keuzes.

Uitgelicht

Het Zichtbare schakel-programma samengevat in 2 minuten - YouTube

 

Het programma Zichtbare schakel heeft vanaf 2008 geïnvesteerd in de rol van de wijkverpleegkundigen. Benieuwd welke mijlpalen we hebben bereikt?

Bekijk het filmpje op YouTube

Terugblik slotbijeenkomst Zichtbare schakel

Afbeelding verwijderd.

Was u er ook bij op 17 november 2017? We hebben getoost op de opbrengsten van 8 jaar Zichtbare schakel; op alle mijlpalen die de beroepspraktijk van de wijkverpleging hebben veranderd.

Neem een kijkje in het (foto)verslag

'Investering in wijkverpleging verdient een vervolg'

Afbeelding verwijderd.

Een motie van Mariëtte Hamer in 2008 was de aanleiding voor de ontwikkeling van het ZonMw-programma Zichtbare schakel. Tien jaar later is het tijd om de balans op te maken. Een dubbelinterview met SER-voorzitter Mariëtte Hamer en hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans, Chief Nursing Officer. ‘Er is veel bereikt, maar we zijn er nog niet.’

Lees het interview over de opbrengst van Zichtbare schakel

Commissieleden

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Dr. J. (Jacomine) Ravensbergen

Leden

Drs. C. (Cees) Boer
S. (Sonja) Daalhuizen
Drs. J.L.H. (Joost) Degenaar
H. (Hanneke) Hillmann
L. (Laura) Hollenberg-Vriendjes
Dr. A.L. (AnneLoes) van Staa
Drs. A.M. (Anne Marie) Vaalburg
J. (Josje) Verhoeven

Waarnemer

I.D. (Ingrid) Blok, ministerie van VWS

Secretarissen

Drs. H. (Hettie) Blonk
Ir. I. (Ineke) Voordouw
 

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Denise Temmink

Senior programmamanager
verplegingenverzorging [at] zonmw.nl