Vitaliteit & Levensloop

Met het programma Vitaliteit & Levensloop willen we kennis rondom ziekten die ouderdom beïnvloeden uitbreiden. Op zowel nationaal als internationaal niveau zijn onderzoekers bezig om meer inzicht te krijgen in het fenomeen healthy ageing: hoe worden we op een gezonde manier oud? ZonMw financiert verschillende programma’s hiernaar.

Vitaliteit & Levensloop

Aanleiding

We worden steeds ouder. Dat is een mooi vooruitzicht. In deze ‘extra’ tijd krijgen we echter steeds vaker te maken met ziekten en achteruitgang van lichaam en geest. Hoe zorgen we ervoor dat we gezond ouder worden? Er zijn overlappende mechanismen ontdekt die verschillende ziekten die gerelateerd zijn aan ouderdom beïnvloeden. Zulke overeenkomstige mechanismen zijn in staat nog te veranderen, hetgeen mogelijkheden biedt voor interventies.

Doel

Dit programma moet leiden tot de ontwikkeling van wetenschappelijk kennis en het stimuleren van de toepassing en implementatie van resultaten. Daarnaast moet het programma leiden tot intensieve en duurzame samenwerking.

Samenwerking

ZonMw levert een bijdrage aan de kennisbasis van de topsectoren in Nederland door financiering van onderzoek. Daarbij wordt samenwerking gestimuleerd tussen wetenschappers, publieke en private partijen in de vorm van publiek-private samenwerkingen. Deze partijen vormen samen consortia en maken zo innovatief onderzoek mogelijk. Dit programma draagt hieraan bij door te investeren in een publiek-private partnership met landelijke dekking van relevante onderzoekspartijen op het gebied van vitaliteit en levensloop.

Programma specifieke informatie

Vitaliteit & Levensloop bestaat uit twee programma’s: DuSRA-VOILA en Joint call for Healthy Ageing.

DuSRA-VOILA

DuSRA staat voor Dutch Society for Research on Ageing en VOILA staat voor Vitality Oriented Innovations for the Lifecourse of the Ageing Society. DuSRA-VOILA is het grootste samenwerkingsverband van experts op het gebied van veroudering in Nederland. In het onderzoek, dat in oktober 2019 van start is gegaan en vijf jaar duurt, hebben negen onderzoeksinstituten en acht private partijen de krachten gebundeld. Het team van verouderingsexperts doet onderzoek naar oplossingen die bijdragen aan gezond ouder worden en het vergroten van vitaliteit. Het team wil de functionele achteruitgang bij ouderen beperken zodat zij meer jaren in goede gezondheid kunnen doorbrengen. Meer informatie over DuSRA-VOILA vindt u op deze website.

Joint call for Healthy Ageing

Om meer inzicht te verkrijgen in het proces van ouder worden hebben NWO (ZonMw) en de Braziliaanse onderzoeksorganisatie FAPESP een gezamenlijk onderzoeksprogramma opgezet over healthy ageing. Het gezamenlijke doel is om de biologische determinanten te begrijpen die de basis zijn voor de verschillende manieren waarop mensen oud worden.

Met dit programma willen we meer kennis verkrijgen over de (bio)markers van de kwetsbaarheid van ouderen en de biologische, klinische en omgevingsdeterminanten van lage intrinsieke capaciteiten. De belangrijkste stap om het ouderdomsproces positief te kunnen beïnvloeden, is door de onderliggende mechanismes te begrijpen.

Programmacommissie Vitaliteit & Levensloop

Voorzitter

 • dr. C. (Colja) Laane

Leden

 • H.V.M.A.C. (Heleen) van der Valk-Höhner
 • prof. dr. J. (Johan) Garssen
 • prof. dr. C.G. (Chris) Kruse
 • dr. Y. (Yvo) Graus
 • prof. dr. ir A.W.M. (Arnold) Smeulders
 • prof. R. (Rudi) Beyaert
 • prof. dr. V. (Veerle) Baekelandt

International Evaluation Committee Healthy Ageing

Voorzitter

 • prof. R.E. (Roos) Vandenbroucke

Leden

 • prof. I. (Ivan) Bautmans
 • prof. C. (Carlos) Eduardo Negraõ
 • prof. A. (Arnaldo) Lopes Colombo
 • prof. L. (Liesbet) Temmerman

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 4.000.000
Looptijd: 92%
Looptijd: 92 %

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Leo Jetten

jetten [at] zonmw.nl