Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Promovideo: JGZ samen blijven vernieuwen

Innovatieve ideeën en werkwijzen helpen de JGZ vooruit. ZonMw ontwikkelde een digitaal magazine en zet hiermee succesvolle werkwijzen in de etalage. Bekijk de publicatie: www.zonmw-jeugdmagazines.nl
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) houdt zich bezig met de preventieve zorg voor  kinderen/jeugdigen van 0-19 jaar. Veranderingen in de maatschappij en de zorg hebben invloed op de uitvoering van de JGZ. De jgz-organisaties zoeken daarom voortdurend naar verbeteringen in de uitvoering. Om vernieuwingen in de uitvoeringspraktijk van de JGZ te stimuleren, is in opdracht van VWS het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg ontwikkeld. Het programma is uitgevoerd in de periode 2009-2015.

Resultaten

De opbrengsten van het programma vindt u in het digitale magazine 'JGZ - Samen blijven vernieuwen'. In 2015 is extra ingezet op het verspreiden van de resultaten van dit programma.

Doel

Het doel van het programma was het verder ontwikkelen van veelbelovende innovaties in de uitvoering van de JGZ en deze geschikt maken voor implementatie. Op deze manier heeft het programma eraan bijgedragen dat de JGZ aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de zorg voor jeugd, om zo de kwaliteit van de uitvoering van de JGZ verder te verhogen. In dit programma ging het nadrukkelijk om de uitvoeringspraktijk (organisatie en bedrijfsvoering) en niet om de inhoud van de werkzaamheden in de JGZ.

Voor wie

Het programma was bedoeld om jgz-organisaties te stimuleren om vernieuwingen in de eigen organisatie in te voeren. Bij de uitvoering van de projecten werden zowel uitvoerende organisaties als wetenschappelijke instellingen betrokken.

Werkwijze

Het programma onderscheidde 2 fasen:

  1. Proefimplementatie en effectonderzoek
  2. Stimuleren van (landelijke) implementatie 
De eerste fase was bedoeld om innovaties te implementeren op beperkte schaal met daaraan gekoppeld wetenschappelijk onderzoek naar het effect ervan.
In de tweede fase zijn organisaties gestimuleerd om de resultaten uit fase 1 te benutten voor de eigen organisatie. Als resultaten daartoe aanleiding gaven, is landelijke implementatie gestimuleerd.

Samenwerking

Voor de invulling van het programma werd overleg gevoerd met de relevante beroeps- en brancheorganisaties, het NCJ  en de VNG.

Vervolg

Het programma heeft een vervolg gekregen in het programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 5.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %