Resultaten

Implementatie

Binnen het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg waren alle projecten gericht op praktische uitkomsten die gemakkelijk te implementeren zouden zijn voor  jgz-instellingen. Daarnaast hebben 10 projecten een extra impuls gekregen om de resultaten uit de eerste fase van het programma over te dragen aan ruim 20 jgz-instellingen. De aanpak varieerde van het implementeren van een nieuwe wertgbkwijze tot het meedenken met de wijze waarop een vernieuwing het beste geïmplementeerd kan worden in een organisatie.
De volgende projecten hebben deze specifieke verspreidings- of implementatieactiviteiten uitgevoerd.