Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

JGZ Meisje loopt op brug

Afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarom startte in 2010 het ZonMw-programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg om onderzoek te doen naar vernieuwingen in de JGZ. Met de resultaten uit het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg is een eerste stap gezet om de uitvoering van de JGZ verder te verbeteren. In combinatie met de ontwikkelingen binnen de JGZ en de aanbevelingen van de Commissie Evaluatie Basistakenpakket JGZ en het standpunt van de Staatssecretaris van VWS daarop, gaf dit aanleiding tot het opzetten van een vervolgprogramma waarin vernieuwing overgaat in onderbouwing en doorontwikkeling.

Doel

Het programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel door middel van onderbouwing en doorontwikkeling van innovatieve werkwijzen de JGZ beter toe te rusten op het uitvoeren van het Basispakket JGZ binnen de decentralisatie van de zorg voor jeugd en de veranderingen die dit voor de JGZ met zich meebrengt.

Het programma richt zich primair op uitvoeringsaspecten van het Basispakket JGZ zoals dat per 1 januari 2015 van kracht is. Het programma zal zich met name richten op het verder onderbouwen en waar nodig doorontwikkelen van veelbelovende innovaties, daar waar deze innovaties nog onvoldoende onderzocht zijn. Het ontwikkelen van nieuwe innovaties kan een plek krijgen in het programma indien dit invulling geeft aan een (kennis)hiaat in de uitvoeringspraktijk JGZ.

Werkwijze

Het programma is opgebouwd uit 3 programmalijnen.

 • Programmalijn 1: Flexibilisering en adolescentencontactmoment
 • Programmalijn 2: Innovatieve werkwijzen
 • Programmalijn 3: JGZ in het lokale domein

Lees meer over de programmalijnen onder het tabblad Programmalijnen.

Voor wie

Het programma moet resultaten opleveren waar jgz-instellingen en jgz-professionals mee aan de slag kunnen. Daarnaast kunnen de resultaten interessant zijn voor jeugdonderzoekers, beleidsmakers, gemeenteambtenaren met jeugd en/of onderwijs in hun portefeuille en voor opleidingen gerelateerd aan de JGZ.

Praktische kennis voor JGZ-professionals

Als JGZ-professional aan de slag met de laatste wetenschappelijke kennis? De kenniswaaier en bijbehorende digitale publicatie geven concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan met de laatste innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools. Ingedeeld op 10 thema’s:

Succesvolle werkwijzen in de JGZ

Innovatieve ideeën en werkwijzen helpen de JGZ vooruit. ZonMw ontwikkelde een digitaal magazine en zet hiermee succesvolle werkwijzen in de etalage. Bekijk de publicatie: www.zonmw-jeugdmagazines.nl

Programmacommissie

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde, wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

 • dr. J. (Janneke) Metselaar

Commissieleden

 • dr. M.E. (Elske) van den Akker
 • dr. J. (Janine) Bezem 
 • I. (Ingrid) Brokx MANP
 • S. (Selma) van der Harst 
 • prof. dr. K. (Karel) Hoppenbrouwers
 • prof. dr. J.W. (Jan Willem) Veerman
 • J. (Jacqueline) de Vries

Waarnemer

 • drs. A. (Alice) van Gent, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Secretaris

 • drs. M.N. (Matthea) van Leeuwe

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 4.800.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Marjan de Smit

Programmasecretaris
smit [at] zonmw.nl