Resultaten

In de eerste ronde Proefimplementatie en Effectonderzoek zijn 10 projecten uitgevoerd. De projecten gingen over triage, taakherschikking, ketencoördinatie, prenatale huisbezoeken, een webbased voorlichtingsfilm, ziekteverzuimbegeleiding op school door de jeugdarts en het invoeren van een digitaal contactmoment op 15/16 jaar. 
In de tweede ronde Proefimplementatie en Effectonderzoek zijn 7 projecten uitgevoerd. Binnen deze projecten werden de volgende dingen onderzocht: flexibilisering van contactmomenten, JGZ-aanbod op het mbo, zorgpaden in de JGZ, online contactmomenten voor adolescenten, mobiele digitale ondersteuning voor JGZ verpleegkundigen en alternatieve contactmomenten voor niet-risico gezinnen bij 9 maanden. 
In de implementatiefase hebben 10 van deze projecten een verspreidings- en implementatieproject uitgevoerd om de eigen projectresultaten over te dragen aan andere jgz-instellingen. De aanpak varieert van het implementeren van een nieuwe werkwijze tot het meedenken met de wijze waarop een vernieuwing het beste geïmplementeerd kan worden in een organisatie. Op de implementatiepagina vindt u welke projecten dat zijn. 
Op de projectenpagina vindt u per project praktische handleidingen, eindrapporten of andere producten. Deze producten kunnen voor veel andere jgz-instellingen bruikbaar zijn bij het invoeren of ontwikkelen van vernieuwingen. Deze resultaten zijn ook gebundeld in het digitale magazine ‘JGZ - samen blijven vernieuwen’.