Richtlijnen JGZ 2019-2024

JGZ_meisje_opmeten

Over dit programma

In opdracht van het ministerie van VWS stimuleert ZonMw sinds 2007 de ontwikkeling en herziening van richtlijnen. Er zijn inmiddels meer dan 30 richtlijnen ontwikkeld en in gebruik door de JGZ. Dit heeft geleid tot een meer wetenschappelijk onderbouwd en practice-based werken door de JGZ. En tot meer uniformering van de werkwijze. In het programma Richtlijnen JGZ 2019-2024 ligt de focus op het toekomstbestendig maken van de bestaande JGZ-richtlijnen. Met uiteindelijk doel: het bevorderen van een gezonde jeugd.

Het programma ondersteunt JGZ-professionals met richtlijnen in hun werk, door:

       1. Innovatie van het richtlijnontwikkelproces door invoering van een modulaire vormgeving.

Gedurende deze programmaperiode wordt gewerkt aan een werkwijze om JGZ-richtlijnen flexibel te kunnen herzien en te beheren door een modulaire vormgeving. Zodat JGZ-richtlijnen goed aansluiten op nieuwe wetenschappelijke kennis en op behoeften uit het werkveld.

       2. Herziening en ontwikkeling van richtlijnen voor beroepsbeoefenaren in de jeugdgezondheidszorg.

Naast de herziening van bestaande richtlijnen worden zo nodig nieuwe richtlijnen ontwikkeld. Daarnaast wordt de aansluiting gezocht bij richtlijnen van aanverwante beroepsgroepen.

       3. Ontwikkeling van producten om de implementatie van richtlijnen in het veld te ondersteunen.

Het gebruik van de richtlijnen door JGZ-professionals wordt gefaciliteerd door bijvoorbeeld bijeenkomsten, e-learnings en het richtlijnenspel.

Het programma Richtlijnen JGZ 2019-2024 is een vervolg op het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

ZonMw werkt nauw samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), de beroepsverenigingen en het veld. Alle JGZ-richtlijnen zijn te vinden op de website van het NCJ.

Richtlijnen vóór en dóór JGZ-professionals

Richtlijnen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de JGZ. Om hier goed op aan te sluiten, kunnen JGZ-professionals aan de ontwikkeling van richtlijnen bijdragen door deel te nemen aan de werkgroepen en praktijktesten of meedoen met de landelijke commentaarrondes.  De bijdrage van de JGZ aan richtlijnontwikkeling is in elke stap van het ontwikkelproces verankerd. Immers door expertise en ervaring vanuit de dagelijkse praktijk te verbinden aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten sluiten de richtlijnen goed aan het dagelijks handelen van de JGZ.  

Bekijk de factsheet om te zien op welke manier je bij kunt dragen aan de richtlijnen. 

Bekijk de factsheet

De infographic geeft je uitleg over de processtappen van de ontwikkeling van JGZ-richtlijnen.

Bekijk de vernieuwde infographic

Subsidiemogelijkheden

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden? We adviseren u zich te abonneren op de nieuwsbrief Jeugd en/of ons te volgen op LinkedIn: Jeugd.

Programmacommissie

Voorzitter

 • dr. J. (Janneke) Metselaar

Commissieleden

 • I. (Ingrid) Brokx MANP
 • drs. T.C. (Theo) Hartman
 • dr. M.A. (Margreet) Pols
 • J. (Jeanine) Treffers MSc
 • drs. M.K. (Mariska) Tuut
 • mr. drs. M.M. (Martine) Versluijs
 • dr. M. (Miriam) Weijers MSc

Waarnemers

 • mr. K. (Kallista) de Graaf, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • M. (Madelon) Meijer-Hoogeveen MSc, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Programmamanager

 • V. (Valesca) Kuling

De commissie is zorgvuldig samengesteld met kennis over de JGZ, zorg voor jeugd, richtlijnontwikkeling/methodologie, implementatie en participatie. Per subsidieronde wordt er een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 6.000.000
Looptijd: 65%
Looptijd: 65 %

Contact

Valesca Kuling

programmamanager Jeugd
kuling [at] zonmw.nl