Partnership Diabetes

Partnership Diabetes bood onderzoekers de mogelijkheid om hun oplossingen te testen en bewijzen in een pilotstudie van maximaal 12 maanden. Via deze oproep werden 20 projecten gefinancierd. In vervolg op de doorbraakprojecten is een samenwerking met Nederlandse en Canadese universiteiten op gebied van leefstijlinterventie ontstaan.

Over dit programma

Aanleiding

Ruim 1 miljoen Nederlanders leven met diabetes type 2 en de gevolgen ervan. Wereldwijd is dit aantal zelfs rond de 400 miljoen. Diabetes is een slopende ziekte die een enorme impact heeft op de kwaliteit van leven van deze personen én van hun naasten. Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar oplossingen door de ziekte te voorkomen, uit te stellen of om te keren. Maar een echte oplossing om diabetes type 2 te stoppen is er nog niet. Door de handen ineen te slaan, verwachten we dat we sneller en grotere stappen kunnen zetten.

Doel

Door samen te werken met andere financiers wil ZonMw het doel bereiken om diabetes type 2 te stoppen. Er zijn twee rondes ontwikkeld in dit programma: Diabetes II Doorbraakprojecten en Internationaal Diabetes Research Consortium. Het doel van de Doorbraakprojecten was om nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in medisch en/of gezondheidsonderzoek in diabetes type 2 te verkrijgen. We stimuleerden onderzoekers om vernieuwende, baanbrekende en risicovolle oplossingsrichtingen met potentieel grote impact te testen en zo oplossingen aan te dragen om diabetes type 2 te stoppen. Het doel van het Internationaal Diabetes Research Consortium is om middels samenwerking een oplossing voor diabetes type 2 dichterbij te brengen. Er is veel kennis verkregen over de achterliggende mechanismen van diabetes type 2 en er zijn verschillende behandelingen ontwikkeld om de verergering te remmen. Echter, deze achterliggende mechanismen in samenspel met persoonlijke kenmerken maken de aandoening lastig om te keren en daarom is het tijd voor een grote stap.

Samenwerking

ZonMw en het Diabetes Fonds hebben de expertises van beide organisaties gecombineerd en samen de Diabetes II Doorbraakprojecten gecreëerd. ZonMw, Diabetes Fonds, Health~Holland en het Canadian Institutes of Health Research (CIHR) hebben de handen ineen geslagen en het Internationaal Diabetes Research Consortium opgericht.

Programma specifieke informatie

Diabetes II doorbraakprojecten

Doorbraakprojecten vallen onder ‘high risk – high gain’ onderzoek. De focus lag op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof of concept. Binnen het programma Diabetes II Doorbaakprojecten konden vernieuwende baanbrekende oplossingsrichtingen uit de volle breedte van het diabetesveld en gelieerde kennisvelden komen. Leidend was de vraag welke nieuwe kennis hét verschil gaat maken bij het voorkomen en stoppen van diabetes type 2? De projecten zijn afgerond.

Internationaal Diabetes Research Consortium

Nederlandse en Canadese universiteiten gaan gedurende 5 jaar in samenwerking met private partijen onderzoeken hoe de ontwikkeling van diabetes type 2 tegengehouden kan worden bij  mensen met een hoog risico op diabetes type 2. De onderzoekers gaan uitzoeken hoe je door timing van leefstijlinterventies de gezondheid bij mensen met prediabetes kunt verbeteren en daarmee diabetes type 2 kunt voorkomen. De Nederlandse onderzoekers hebben in een eerder onderzoek aangetoond dat mensen met aanleg voor diabetes type 2 een verstoorde biologische klok hebben en daar willen ze nu op ingrijpen.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 2.000.000
Looptijd: 72%
Looptijd: 72 %

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Nathalie Swier

swier [at] zonmw.nl