Multidisciplinair Consortium Opleidingstraject Implementatie science practitioner

Implementatie science practitioner
ZonMw nodigt opleidings-/onderwijsinstellingen uit voor deelname aan een voortraject door middel van de Sandpit-methode, met als doel het vormen van een multidisciplinair consortium. Partijen in het te vormen consortium worden uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen voor realisatie van een Implementatie science practitioner (ISP)-opleidingstraject.

Aanleiding

Persoonsgebonden subsidieoproep ISP
ZonMw wil met de persoonsgebonden subsidieoproep Implementatie science practitioner (ISP) Fellowships de werelden van onderzoek en praktijk met elkaar verbinden door te investeren in ‘bruggenbouwers’ en ‘ambassadeurs’. De fellows worden opgeleid om in een blijvend actieve rol de verspreiding en implementatie van opgedane kennis – op het gebied van doelmatigheid en/of passende zorg (coalitieakkoord 2021-2025) – op de werkvloer te (helpen) realiseren met als doel (kosten)effectieve zorg te realiseren in de dagelijkse praktijk. Tevens wil ZonMw met het opleiden van deze fellows bijdragen aan het versterken van de implementatie infrastructuur.

Fellows worden opgeleid tot ISP
De fellows worden opgeleid tot Implementatie Science Practitioner (ISP). De opleiding biedt de kans om theoretische én praktische kennis en ervaring (aan de hand van eigen casus, alsook intervisie en coaching) op te doen en te voldoen aan het (internationaal) ISP profiel (Metz et al. 2020), alsmede in lijn met het ISP profiel, zoals beschreven door het Nederlands Implementatie Collectief (NIC).

Multidisciplinair consortium voor realisatie van de opleiding tot ISP
Een opleiding tot ISP bestaat echter nog niet in Nederland. Voor het realiseren van de ISP opleiding wordt een multidisciplinair samenwerkingsverband – consortium – van meerdere onderwijsinstellingen gevormd.

Doelen

Vormen van consortium via Sandpit-procedure
ZonMw nodigt opleidings-/onderwijsinstellingen uit voor deelname aan een Sandpit-methode, met als doel het vormen van een multidisciplinair consortium.  Dit consortium wordt gevormd ten behoeve van het realiseren van een ISP-opleidingstraject.  Lees in dit document meer over (deelname aan) de Sandpit-procedure.

Gevormd consortium dient aanvraag in
Vervolgens is het doel van de subsidieoproep 'Multidisciplinair Consortium Opleidingstraject Implementatie science practitioner' om de onderwijsinstellingen, die samen zijn gebracht in het consortium, te laten samenwerken. Het gevormde consortium:

 • ontwikkelt een opleiding, die voldoet aan het beoogde ISP profiel,
 • voert de opleiding (duur: 18 maanden) uit voor ten minste bovengenoemde fellows (ca. 40 deelnemers; start vanaf november 2023)
 • en evalueert deze.

Programmaspecifieke informatie

Multidisciplinair consortium
Onder een multidisciplinair consortium wordt binnen deze oproep verstaan een duurzaam samenwerkingsverband tussen drie of meer opleidingsinstellingen die kennis en expertise hebben op het gebied van theoretische aspecten van implementatie(strategieën) en veranderkunde, evenals de toepassing daarvan in de praktijk. Onderwijsinstellingen zijn complementair aan elkaar, waarbij een combinatie van verschillende instellingen, zowel praktijkgericht als wetenschappelijk, gewenst is.

Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal de volgende relevante partijen:

Procedure
Het Sandpit-traject start met een informatiebijeenkomst. Deze (online, niet-verplichte) informatiebijeenkomst vindt plaats op:

 • 25 april 2023, 14:00 - 16:00 uur

Daarna vindt er, voorafgaand aan indiening van een subsidieaanvraag, nog een tweetal (verplichte) bijeenkomsten plaats, gebaseerd op de Sandpit-methodiek. Tijdens deze bijeenkomsten zullen partijen zich presenteren en er wordt advies gegeven aan belangstellende partijen. Deelname of mandateren van een deelnemende partij is verplicht.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

 • 23 mei 2023, 09:30 - 12:30 uur introductiebijeenkomst Sandpit-voortraject (online)
 • 5 juni 2023, 10:00 - 15:00 uur matchingsbijeenkomst (fysiek, op locatie)

Voorafgaand aan deze twee bijeenkomsten dient een motivatieformulier te worden ingediend.
De deadline voor indiening van dit formulier is 9 mei 2023, 14.00 uur.
Het is niet meer mogelijk om aan te melden voor deze Sandpit procedure.

Subsidieoproep 

De subsidieoproep, met informatie over de aanvraagprocedure voor de subsidie voor het realiseren van een ISP-opleidingstraject, kunt u hier al lezen.

  Kenmerken
  Status:
  In uitvoering
  Budget:
  € 410.000
  Looptijd: