Doelmatigheidsonderzoek Farmacotherapie

Programma Dure en Weesgeneesmiddelen

Dure geneesmiddelen zijn heel belangrijk in de behandeling van bepaalde ziekten zoals kanker. Om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke behandeling met dure geneesmiddelen voor elke ziekenhuispatiënt beschikbaar is, heeft de minister van VWS een bijzondere financieringsvorm ingesteld. De financiering wordt geregeld via de beleidsregels dure geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen.

Doel

Er wordt veel geld uitgegeven aan dure geneesmiddelen daarom moet kritisch worden bekeken wat dit oplevert. Het ministerie van VWS heeft het programma ‘dure en weesgeneesmiddelen’ ingesteld om onderzoek uit te laten voeren naar het gebruik van deze kostbare geneesmiddelen.

Wat levert het op?

Het onderzoek levert informatie op die nodig is om te besluiten of met de financiering van deze geneesmiddelen moet worden doorgegaan of niet.  De uitkomsten van dit onderzoek dragen bij aan het verbeteren van de behandeling met deze geneesmiddelen. Het onderzoek beantwoordt vragen zoals Hoe wordt het geneesmiddel in de praktijk gebruikt? Hoe kan het geneesmiddel doeltreffend worden ingezet? Welke groepen van patiënten hebben het meeste baat bij dit geneesmiddel?

Programma: HTA-methodologie geneesmiddelen

Om doelmatigheid van geneesmiddelen te onderzoeken, zijn onderzoeksmethodes nodig. Health Technology Assessment (HTA) is een verzamelnaam voor evaluatieonderzoek in de gezondheidszorg, en omvat met name onderzoek naar doelmatigheid. HTA methodologie dient als instrument ter onderbouwing van het wel of niet toelaten, bevorderen of daadwerkelijk gebruiken van een medische technologie. Overzicht projecten per thema, zie opzet programma.

Doel

Doel van het programma is het ontwikkelen en optimaliseren van HTA-methodologie die gebruikt wordt in het doelmatigheidsonderzoek naar geneesmiddelen en toepasbaar is voor de besluitvorming over het doelmatig gebruik van geneesmiddelen.

Wat levert het op?

Het programma leidt tot zowel algemene HTA methodologie als methodologie die te gebruiken is voor uitkomstenonderzoek. De methodologie kan uiteindelijk leiden tot inzichten die bijdragen aan beleidsadviezen over geneesmiddelen.

Werkwijze

Beide programma’s werken met subsidierondes waarin onderzoekers projectvoorstellen kunnen indienen. Er komen geen subsidierondes meer.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Contact

Harald Moonen

Hoofd cluster Geneesmiddelen
farmacotherapie [at] zonmw.nl