Dure en Weesgeneesmiddelen

In dit programma worden projecten gefinancierd die onderzoeken of specifieke dure (wees)geneesmiddelen het waard zijn om via een specifieke regeling te worden gefinancierd. Het betreft geneesmiddelen die zijn opgenomen in beleidsregels.

Beleidsregels

Het ministerie van VWS stelt deze beleidsregels vast en geeft daarmee aan onder welke voorwaarden een ziekenhuis extra budget krijgt voor dure en weesgeneesmiddelen. Geneesmiddelen vallen in eerste instantie tijdelijk onder deze beleidsregels. Voordat ze definitief worden opgenomen, moet duidelijk worden gemaakt dat de geneesmiddelen opleveren wat van ze wordt verwacht. Worden de geneesmiddelen juist ingezet, zijn ze doelmatig?

Vraagstelling Doelmatigheidstoets

Het ministerie verwacht dat de belanghebbende partijen, zoals de fabrikant, antwoord geven op vragen die vooraf door het CVZ zijn geformuleerd in de zogeheten 'Vraagstelling doelmatigheidstoets'. ZonMw subsidieert onderzoek dat aanvullend is op deze toets. Aanvullend onderzoek kan betrekking hebben op de effectiviteit of veiligheid van het middel, maar ook op andere aspecten zoals directe medische kosten (van bijvoorbeeld bijwerkingen) of de waardering die patiënten hebben voor de behandeling.

Voorwaarden subsidietoekenning

Voorwaarde voor het toekennen van subsidie is dat het onderzoek bijdraagt aan de besluitvorming over het definitief opnemen van het geneesmiddel in de beleidsregels. Onderzoek van de ‘Vraagstelling doelmatigheidstoets’ komt alleen voor subsidie in aanmerking wanneer het redelijkerwijs niet uitvoerbaar is door de aanvrager (bij CVZ) of een andere belanghebbende.

Overzicht projecten

De projecten binnen dit programma richten zich op doelmatigheidsonderzoek binnen een indicatie en de daarbij behorende dure (wees)geneesmiddelen. De geneesmiddelen die onderdeel uitmaken van het onderzoek zijn in een projectoverzicht opgenomen. Cursief beschreven geneesmiddelen zijn niet opgenomen in de beleidsregels Dure Geneesmiddelen of Weesgeneesmiddelen.  

Review projecten

Binnen het programma zijn op verzoek van het toenmalige CVZ reviews uitgevoerd naar de plaats die 12 dure (wees)geneesmiddelen innemen in de behandeling van een bepaalde indicatie. Het gaat hierbij om geneesmiddelen die vóór 2006 zijn opgenomen op de beleidsregels dure- en weesgeneesmiddelen.