ZonMw stimuleert het samen en van elkaar leren tussen onderwijs en zorgpraktijk: docenten, zorg- en welzijnsprofessionals en studenten. Vanaf 2015 ondersteunen we projecten die leernetwerken in diverse sectoren van de gezondheidszorg ontwikkelen en borgen. Soms participeren ook cliënten/patiënten of andere spelers in het leernetwerk of wordt gekozen voor een bepaald thema of specifieke werkvorm zoals duobanen. Maar de leervraag van deelnemers staat altijd centraal!

Wat zijn leernetwerken?

Illustratie zorgonderwijs

Een leernetwerk is een samenwerkingsverband waarin zorgprofessionals, docenten en studenten van en met elkaar leren. Verdere professionalisering van de deelnemers staat voorop en vindt plaats door de zorgpraktijk en de beroepsopleiding beter op elkaar af te stemmen.

Lees meer over leernetwerken

Aan de slag!

Illustratie zorgonderwijs

De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met het opzetten van innovatieve leernetwerken. De dynamiek tussen zorgprofessionals, docenten en studenten is hierbij het uitgangspunt. De vorm, aanpak en het doel variëren en sluiten aan op de behoefte van de deelnemers.

Opzetten leernetwerk

Wat leveren ze op?

Illustratie zorgonderwijs

Of je nu een professional, docent of student bent, een leernetwerk heeft altijd meerwaarde. Zoals bij overleg over stageplaatsen of het inbrengen van actuele casuïstiek in het onderwijs. Door continue uitwisseling tussen onderwijs en de zorgpraktijk is het leren onderdeel van het werk en andersom.

Opbrengsten leernetwerken

Inspirerende voorbeelden

Illustratie zorgonderwijs

In heel Nederland zijn leernetwerken opgericht met elk hun eigen dynamiek en afgestemd op de vraagstukken waar professionals uit de praktijk en het onderwijs dagelijks mee te maken hebben. Bekijk hun ontwikkeling en methoden en laat u inspireren.

Bekijk het overzicht

Uitgelicht

Vaardigheidslab

In tijden van crisis komen nieuwe vormen van samenwerking en uitwisseling tot stand. Zoals initiatieven op vaardigheidsonderwijs, die ook na het COVID-19 tijdperk van meerwaarde zijn.

Interview met docent

Leernetwerken jeugd

Wat werkt in het opzetten, uitvoeren en borgen van een krachtig leernetwerk? 5 regionale leernetwerken jeugd hebben als doel om een duurzame uitwisseling tussen opleidingen en het werkveld te realiseren.

Eindrapport en factsheet

Heeft u nog vragen?

Portret Annette Zandvliet

Annette Zandvliet

Implementatiespecialist

+31 70 349 51 88
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website