Soms zet ZonMw specifieke implementatieprogramma’s of implementatierondes uit. Hiermee geven we een extra stimulans aan het gebruik van kennis. Projecten die vallen onder deze programma’s of rondes zijn specifiek gericht op het gebruik van (bestaande) kennis in praktijk, beleid, onderwijs en/of verder onderzoek. Daarnaast zetten we ook specifieke instrumenten in die helpen om kennis te implementeren, zoals verbeterprogramma’s, de verspreidings- en implementatieimpuls (VIMP), kennisvouchers en kennissyntheses. Op deze pagina geven we voorbeelden van dit soort programma’s en instrumenten.

Implementatieprogramma’s en -rondes

Steeds vaker krijgt ZonMw de opdracht om eigen implementatieprogramma’s op te zetten of samen te werken met veldpartijen die daarvan de trekker zijn. Hieronder staan een twee actuele voorbeelden.

  • Bekijk de pagina van het programma Zwangerschap en geboorte II
  • Bekijk de pagina van het Preventieprogramma 2019-2022, programmalijn Kennisbenutting en implementatie

Deelprogramma Implementatie van Doelmatigheidsonderzoek

Het implementatieprogramma binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek stimuleerde het (kosten)effectief invoeren van doelmatige interventies in de zorgpraktijk. In 41 van de 73 projecten werd een daadwerkelijke implementatie van bewezen effectieve interventies gerealiseerd. De evaluatie rekent een potentiële besparing van ruim 50 miljoen euro per jaar voor.

Lees het evaluatierapport van het deelprogramma

Verbeterprogramma’s

Met verbeterprogramma’s helpt ZonMw de kwaliteit van zorg verbeteren. In deze langlopende programma’s werken talrijke partijen samen om, met behulp van meerdere strategieën, nieuwe inzichten in de praktijk in te voeren. Verbeterprogramma’s als Sneller Beter, Zorg voor Beter, en Beter Voorkomen hebben veel opgeleverd. Dat blijkt uit de ervaringen van ZonMw, afzonderlijke evaluaties en een meta-evaluatie van tien verbeterprogramma’s. Dankzij de programma’s is er meer kennis en ervaring opgedaan met succesvolle aanpakken, is er in menselijke capaciteit geïnvesteerd en is een bijdrage geleverd aan een cultuur van transparantie en verbeteringsgerichtheid in de gezondheidszorg.

Lees de meta-evaluatie van 10 verbeterprogramma’s

Verspreiding- en Implementatie Impuls (VIMP)

In sommige programma’s werken we met extra subsidie voor implementatie van projectopbrengsten. Deze zogeheten Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) kan oplopen tot €50.000. Aan het einde van een project kunnen projectleiders op uitnodiging van ZonMw bij het programma een subsidieverzoek indienen. Hieronder staan tevens twee recente voorbeelden.

  • Bekijk het nieuwsbericht over de toekenning van 2 VIMP’s bij het programma Antimicrobiële Resistentie
  • Bekijk het nieuwsbericht over de toekenning van 22 VIMP’s bij het Onderzoeksprogramma Sport

Kennisvouchers

Om opschaling van interventies te bevorderen geeft ZonMw soms kennisvouchers uit. Hiermee kan een adviseur met ervaring met een succesvol bevonden interventie worden ingehuurd om lokaal implementatie-advies te geven. Hieronder staan een twee recente voorbeelden.

  • Bekijk de oproep Implementatie- en opschalingscoach, programma Zorg voor Innoveren
  • Bekijk de pagina van het programma Op een Lijn, waarin kennisvouchers positief werden ontvangen door zowel aanvragers als adviseurs.

Kennissyntheses

Met behulp van kennissyntheses verbindt ZonMw nieuwe inzichten uit verschillende programma’s en projecten. Samen met onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers ordenen we relevante, nieuwe kennis en geven we er betekenis aan in de context waarin de kennis gebruikt wordt. ZonMw heeft een handleiding opgesteld ter ondersteuning van het maken van een kennissynthese. Hieronder staan tevens een aantal voorbeelden.

  • Bekijk de kennissynthese Geestelijke Verzorging
  • Download de handleiding kennissynthese

Download de kennissynthese van het deelprogramma Implementatie, Doelmatigheidsonderzoek

Parels

ZonMw zet veelbelovende projecten graag in de etalage. Van alle projecten die ZonMw financiert, vallen er altijd een aantal op. Omdat de resultaten bovengemiddeld zijn. Of omdat de opbrengsten nauw aansluiten op actuele vraagstukken in de zorg. Deze projecten voorzien we van een Parel-status en geven we een podium op onze website en via ons blad Mediator.

  • Bekijk de pagina met Parelprojecten
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website