Om het gebruik van kennis en inzichten te bevorderen, stimuleert ZonMw ook de ontwikkeling en het gebruik van infrastructuren. In deze infrastructuren komen verschillende groepen bij elkaar om vragen, kennis en inzichten te delen. Deze uitwisseling ondersteunt de doorgeleiding en het gebruik van nieuwe kennis in beleid, praktijk, onderwijs en/of verder onderzoek. Op deze pagina geven we voorbeelden van implementatie-infrastructuren die wij ondersteunen.

Kennispleinen

Een effectief digitaal kanaal om onderwijskennis te laten stromen zijn de kennispleinen. Hier worden op landelijk niveau, kennis, producten en ervaringen met elkaar gedeeld. ZonMw levert onderzoeksresultaten actief aan bij de kennispleinen van Vilans en doet mee in werkplaatsen waar kennis wordt gebundeld en nieuwe instrumenten worden ontwikkeld. Meer informatie is te vinden op de pagina over kennispleinen.

  • Bezoek de pagina over kennispleinen

Academische werkplaatsen

ZonMw helpt met geld en ondersteuning academische werkplaatsen opzetten. Deze werkplaatsen zorgen voor een betere samenwerking tussen praktijk, wetenschap, beleid en onderwijs. Zo kan een universiteit of hogeschool samen met praktijkinstellingen vragen vanuit de praktijk vertalen naar onderzoeksvragen. En de kennis uit onderzoek vertalen zij gezamenlijk weer naar producten waarmee de praktijk uit de voeten kan. Hieronder staan twee recente voorbeelden.

  • Bezoek de pagina van de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
  • Bezoek de pagina van de Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen

Consortia

Het laten opzetten van consortia is een manier om uitwisseling van kennisuitwisseling ook op de lange termijn te stimuleren. Meerdere partijen worden gevraagd kennisvragen te formuleren en te beantwoorden. Door een consortium te vormen gaan alle partijen met en naar elkaar een verplichting aan om samen te werken aan het oplossen van een vraagstuk.

  • Bekijk de pagina over het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht

Implementatiefellows

Met ondersteuning van ZonMw zijn de afgelopen jaren tien implementatiefellows opgeleid om in (academische) ziekenhuizen een extra impuls te geven aan implementatie en implementatieonderzoek. Zij beschikken niet alleen over kennis vanuit de wetenschappelijke literatuur over succesvolle implementatiestrategieën. Ze hebben vooral veel ervaring opgebouwd in praktijksituaties. Die combinatie van theorie en praktijk zorgt voor een specifieke expertise die zeer bruikbaar is voor de praktijk. De ervaringen zijn gebundeld in de publicatie Goud verzilveren, de waarde van implementatie experts.

  • Bezoek de pagina met contactgegevens van de implementatiefellows
  • Download de publicatie Goud verzilveren, de waarde van implementatie experts

Nederlands Implementatie Collectief (NIC)

Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) kan hét netwerk worden voor het delen van kennis over effectief implementeren in gezondheid en zorg. Verschillende organisaties (o.a. het Trimbos-instituut, ZonMw, ZINL en Amsterdam UMC) zorgen gemeenschappelijk voor een verbinding tussen bestaande netwerken en kenniskringen over implementatie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website