De implementatiespecialisten van ZonMw kunnen met hun brede expertise helpen met vragen over implementatie. Op deze pagina leest u waarvoor u de implementatiespecialisten van ZonMw kunt benaderen. Ook vind u verwijzingen naar implementatie-experts buiten ZonMw.

Implementatiespecialisten

Esther Leijte

Implementatietheorie, Implementatieplannen en -strategieën, Onderwijs, Duurzame verandering, Inclusie, Langdurige zorg

Vanuit wetenschappelijke implementatiekennis en praktijkervaring als docent en gedragsdeskundige in de gehandicaptenzorg, ondersteun ik u graag bij uw implementatieproces. Implementeren is een intensief proces dat start bij het allereerste begin van een project en vraagt om teamwerk. Een goede analyse van de uitgangspositie en een implementatieplan helpen daarbij. Ik vind het belangrijk om behoeften in het veld te verbinden aan wat er al is en wat we al weten; zowel op het gebied van implementatie als zorginhoudelijk. En soms moet er eerst gewerkt worden aan randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat het veld of de organisatie klaar is voor een verandering. Ik breng het graag samen met u in kaart. Mijn focus ligt op het terrein van het sociaal domein, de inclusie van en langdurige zorg voor mensen met een beperking of chronische ziekte en onderwijs.

E-mail: Leijte@zonmw.nl

Pauline Goense

Implementatiemodellen, lerende organisaties, ondersteuning van professionals, inzichtelijk maken van de toepassing van kennis, implementatienetwerken.

Het gebruik van implementatiekennis is mijn inziens essentieel voor het welslagen van innovaties in de praktijk. De kennis over implementatie neemt echter steeds verder toe en is vrij versnipperd. Daardoor is het soms lastig effectief gebruik te maken van de voorhanden zijnde kennis. Ik help u graag op weg naar implementatiekennis die passend is bij uw vraagstelling en ik denk graag met u mee welk implementatiemodel met bijbehorende tools het beste aansluit bij uw praktijk en hoe u deze kan gebruiken als leidraad om uw implementatieproces mee te begeleiden.

 E-mail: goense@zonmw.nl

Jos Zandvliet

Implementatiewerkplaats, kennisagenda’s, praktijkgericht programmeren, strategische analyse, creativiteit, boerenverstand, voorbereiden is het halve werk 

Als vliegende kiep van ZonMw ben ik een generalist met een geneeskundige achtergrond, die de toepassing van kennis altijd voor ogen heeft. Kennis vermenigvuldigt zich als je het deelt, dus uitwisseling is cruciaal binnen de kenniscyclus, die wat mij betreft zo praktijkgericht mogelijk georganiseerd moet zijn.

E-mail: j.zandvliet@zonmw.nl 

Annette Zandvliet

Communicatie- en Implementatiestrategieën, Onderwijs, Preventieveld Algemeen, Public Health (specifiek GGZ, geboortezorg, arbeid, wijkverpleging)

Ik ben al ruim 12,5 jaar werkzaam in gezondheidszorg als verpleegkundige A en wijkverpleegkundige. Als implementatiemedewerker richt ik mij op de verschillen in werelden van beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs. Voor vragen hier over kunt u mij benaderen.

E-mail: zandvliet@zonmw.nl 

Jasmijn Timp

Verbinding tussen onderzoek en praktijk, implementatietheorie en implementatieplannen, doorgeleiding en doorontwikkeling, passend onderzoeksdesign,  geneesmiddelenonderzoek, impact assessment en evaluatie.

Gepromoveerd en geregistreerd klinisch epidemioloog. Tot voor kort werkzaam als sr. programmamanager (programma Goed Gebruik Geneesmiddelen) en daarmee ervaren in 'de andere kant' van de subsidieaanvraag(procedure). De benutting en het gebruik van ontwikkelde wetenschappelijke kennis in de praktijk, zodat de patiënt er daadwerkelijk baat bij heeft, gaat mij aan het hart. Als implementatiespecialist bij het cluster Geneesmiddelen werk ik samen met verschillende stakeholders en adviseer ik zowel intern, als extern, over hoe dit te bewerkstelligen. Zo werk ik samen met de Federatie Medisch Specialisten om te komen tot structurele inbedding van kennis uit onderzoek binnen het richtlijnenonderhoud. Om een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk zijn een intensieve samenwerking tussen stakeholders, inzicht in de context, kansen en belemmeringen voor implementatie en een goede planning cruciaal. Voor vragen over kennisbenutting binnen uw project en/of uw implementatieplan kunt u mij benaderen. Ik denk graag met u mee.

E-mail: timp@zonmw.nl

Barbara van der Linden

Kennisbenutting, (internationale) samenwerking, opschaling, bruikbaar onderzoek, de-implementatie, verzekeraars, cofinanciering, realiseren en meten van impact, innovatie

Na de studie geneeskunde en de registratie als arts algemene gezondheidszorg gepromoveerd op transmurale zorg bij de Universiteit Utrecht. U kunt mij benaderen voor advies over implementatie van projectresultaten, indienen van implementatiegerichte projectvoorstellen, innovatieve implementatie strategieën, wegwijs binnen ZonMw rondom implementatie en innovatie en innovatie in onderzoek.

E-mail: linden@zonmw.nl 

Gerjanne Vianen

Zichtbaar en bruikbaar maken van onderzoeksresultaten voor (eind)gebruikers, doelmatigheidsonderzoek, kennis in richtlijnen, budget impact analyse (financierbaarheid van de zorg), informatiebehoeften van stakeholders

Zichtbaarheid en bruikbaarheid van onderzoeksuitkomsten voor (eind)gebruikers in praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs staan hoog in het vaandel bij ZonMw. Vanuit het cluster DoelmatigheidsOnderzoek geef ik hier invulling aan samen met partijen als de Federatie van Medisch Specialisten, Zorginstituut Nederland, en VWS. Mooi voorbeeld is de samenwerking met FMS om te komen tot structurele inbedding van kennis uit onderzoek binnen het richtlijnenonderhoud. Ook u help ik graag bij het in kaart brengen en inzichtelijk maken van kennis uit ZonMw onderzoek.

E-mail: vianen@zonmw.nl

Moniek Zijlstra-Vlasveld

Gebruik van implementatiemodellen in de praktijk, verbinding onderzoek en praktijk, implementatieplannen, implementatiestrategieën, kwaliteit van zorg, palliatieve zorg

Na mijn studie psychologie ben ik ruim 12 jaar als onderzoeker/wetenschapper medewerker werkzaam geweest. Ik werkte onder andere aan de evaluatie en implementatie van nieuwe werkwijzen en interventies, in bijvoorbeeld de huisartsenzorg en arbeidssetting. Nu ben ik als implementatiespecialist actief in de ZonMw clusters Kwaliteit van Zorg en Palliatieve Zorg. Ik denk graag met u mee, bijvoorbeeld over uw implementatieplan, welke implementatiemodellen of –theorieën hierbij behulpzaam kunnen zijn, de strategieën die ingezet kunnen worden en hoe u (bredere) implementatie en borging na afloop van een project kunt stimuleren.

E-mail: zijlstra-vlasveld@zonmw.nl

 

Jelle Lyskawa

Sarah Slaghuis

Kennisbenutting als translatie van innovatieve ideeën en inzichten, out-of-the-box kennis delen, doorgeleiding en doorontwikkeling, innovation development, user configuration en user-centered design, organisatieleren en leerprocessen, impact assessment en evaluatie,  signaleren van knelpunten en kansen, ondersteunende condities, systeem analyse en capaciteitsopbouw voor innovatief vermogen.

Voor het cluster Fundamenteel onderzoek en het cluster Translationeel onderzoek werk ik aan het stimuleren van nieuwe manieren van kennisbenutting met oog op de innovatiecyclus. Ik denk graag met u mee over het maken van een strategisch plan of een praktische, gebruikersgerichte kennisbenuttingsstrategie of het creëren van ondersteunende condities en vaardigheden, en over het kaderen, opzetten en uitvoeren van evaluatie-onderzoek.

E-mail: slaghuis@zonmw.nl

Haske van Veenendaal

Jojanneke Hillmann

Josien de Boer

Nynke Terpstra

Rouming Hu

E-mail: hu@zonmw.nl

Implementatie-expertise buiten ZonMw

Ook buiten ZonMw zijn implementatie-experts te vinden, waaronder de implementatiefellows die ZonMw de afgelopen jaren heeft opgeleid.

  • Bezoek de pagina met contactgegevens van de implementatiefellows
  • Bezoek de website van Zorg voor Innoveren
  • Bezoek de website van het Expertisenetwerk Implementatie
  • Bezoek de website van het Nederlands Implementatie Collectief
  • Bezoek de website van het Europees Implementatie Collectief
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website