ZonMw stimuleert kennisontwikkeling en kennisbenutting. Om dit goed te doen, letten we op de relevantie en kwaliteit van de projecten die we financieren. Zo zorgen we dat projecten waardevolle kennis en kunde opleveren. Tegelijkertijd stimuleren we projectleiders om interacties aan te gaan met partijen uit de praktijk, het beleid, het onderwijs en onderzoek. Zo vergroten we de kans dat die kennis en kunde ook écht gebruikt worden, zowel tijdens als na afloop van een project. Dit doen we tijdens het hele proces (van planning via monitoring tot aan de evaluatie) en bij alle projecten (van fundamenteel onderzoek tot implementatieprojecten).

Wat betekent dit voor projectleiders?

Van projectleiders verwachten we dat ze werken aan en inzicht geven in activiteiten die zij in hun projecten ondernemen, gericht op het versterken van impact. In onderstaande filmpje wordt op hoofdlijnen uitgelegd hoe ZonMw samen met projectleiders werkt aan het versterken van impact. In de Handleiding kennisbenutting ZonMw staat uitgeschreven welke bijdrage ZonMw van projectleiders verwacht op het gebied van kennisbenutting en welke ondersteuning we hierbij bieden.

Download de handleiding kennisbenutting

Wat betekent dit voor evaluatoren?

Van evaluatoren verwachten we dat zij bij programma-evaluaties het ZonMw Impact Assessment Framework als uitgangspunt hanteren. In het instructiedocument staat meer informatie, waaronder verwijzingen naar de theoretische onderbouwing van het Framework.

Download het instructiedocument van het ZonMw Impact Assessment Framework

Kernelement: Bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken

Zonder maatschappelijk relevante en kwalitatief hoogwaardige kennis kan je geen impact bereiken. Daarom checkt ZonMw bij alle projecten de relevantie en kwaliteit. Bij ZonMw noemen we dit het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken of responsible research and innovation. Het ZonMw-Toetsingskader Verantwoord Programmeren is een hulpmiddel om relevantie en kwaliteit te checken. Het bevat twee criteria (maatschappelijke relevantie en kwaliteit) met bijbehorende indicatoren. Meer informatie over de ontwikkeling en de inhoud van het Toetsingskader is te vinden op de pagina met Achtergrondinformatie.

Kernelement: Productieve interacties

Productieve interacties zijn factoren waarvan we weten dat ze de kans op kennisbenutting in beleid, praktijk, onderwijs en/of verder onderzoek bevorderen. In projecten kun je gericht werk maken van deze factoren om zo de kans op impact te vergroten. Daarom focust ZonMw op deze factoren. Bij alle factoren geldt: kwaliteit boven kwantiteit en het moet altijd een bijdrage leveren aan de projectdoelen.
De 4 impactfactoren zijn:

  • Samenwerking met relevante stakeholders
  • Cofinanciering
  • Oplevering van bruikbare kennisproducten
  • Gerichte verspreidings- en implementatieactiviteiten

ZonMw heeft een overzicht gemaakt van kennisproducten en van implementatieactiviteiten. Dit is geen sluitend overzicht, maar projectleiders kunnen het gebruiken als inspiratie.

Download de lijst met kennisproducten

Download de lijst met implementatieactiviteiten

Kernelement: Impact pathway

Een impact pathway is een beschrijving van wat je met je project wilt bereiken, waarom en wanneer, hoe en met wie. Je verbindt hiermee de beoogde impact(doelen), projectdoelen en de productieve interacties met elkaar. Hierdoor krijg je beter inzicht in je route van kennisontwikkeling naar kennisbenutting.

Het maken van een impact pathway doe je niet alleen. Het is juist belangrijk om samen met allerlei partijen samen de impact pathway op te stellen. Daarnaast doe je dit niet één keer. Tijdens de looptijd van je project ga je, samen met andere partijen, geregeld na of deze route nog klopt. Ben je op de goede weg of zijn er veranderingen waar je op moet inspelen?

Meer informatie

Contact

Foto van Wendy Reijmerink

Wendy Reijmerink

Senior stafmedewerker Strategie en Innovatie

+31 70 349 53 52
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website