Commissieleden

Commissies

Het COVID-19 Programma bestaat uit verschillende aandachtsgebieden en diverse subsidierondes. Voor iedere beoordelingsronde werd een commissie samengesteld uit onderstaande benoemde commissieleden om de subsidieaanvragen te beoordelen. Hierbij is de ‘Code omgang met persoonlijke belangen NWO/ZonMw’ uitgangspunt. 

Op persoonlijke titel

Commissieleden worden op persoonlijke titel benoemd en nemen dus niet namens een organisatie deel aan een commissie. Een commissie bestaat uit deskundigen uit het veld van onderzoek, ontwikkeling en implementatie, die op grond van hun wetenschappelijke of maatschappelijke positie oog hebben voor het betreffende aandachtsgebied.

Samenstelling commissie

Bij de samenstelling van een commissie wordt rekening gehouden met de deskundigheden van de leden voor de betreffende subsidieoproep. Voor iedere subsidieoproep wordt de specifieke kennis van de commissieleden benut. Op basis van relevante expertise – en rekening houdend met de ‘Code omgang met persoonlijke belangen NWO/ZonMw’– werd een brede commissie van benoemde commissieleden samengesteld voor betreffende subsidieoproep.

Beoordelen van subsidieaanvragen

De commissie oordeelt over de relevantie en kwaliteit van de subsidieaanvragen, gerelateerd aan de doelen van het programma. Vanwege de bijzondere omstandigheden rondom de uitbraak van het coronavirus hebben tot op heden geen binnenlandse of buitenlandse referenten deelgenomen aan het beoordelingsproces. Meer informatie over ZonMw-procedures over subsidieaanvragen zijn te vinden op de website en door het bekijken van de animatie op deze webpagina.

Omgang met persoonlijke belangen

Benoemde commissieleden zijn actief in het onderzoek of de uitvoering en kunnen derhalve een belang hebben bij subsidieaanvragen. ZonMw hanteert een strikt beleid voor de omgang met persoonlijke belangen en ziet toe op het voorkomen van de schijn van vooringenomenheid. Meer informatie hierover kunt u vinden op de Code omgang met persoonlijke belangen. Meer informatie kunt u vinden op: www.zonmw.nl/code.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website