Over dit programma

Het programma Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER) is bedoeld voor biomedisch onderzoek met geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPS).

Ethiek

Binnen het programma zijn ethische, juridische en maatschappelijke vraagstukken (ELSI) een sterk aandachtspunt. Daarvoor is allereerst inbedding van ELSI-onderzoek binnen de projecten vereist. Daarnaast zetten we subsidieronden uit voor de beantwoording van specifieke vraagstukken, waaronder ethisch onderzoek naar de morele afweging rondom het tot stand brengen van niet-levensvatbare embryo’s op basis van iPS gameten.

PSIDER en Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

Binnen het programma PSIDER is specifiek aandacht voor ethische, maatschappelijke en juridische vraagstukken. Samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke en maatschappelijke disciplines is essentieel om te komen tot antwoorden op deze vraagstukken.

Om verschillende wetenschappelijke disciplines elkaar te laten vinden, bieden we onder andere een besloten LinkedIn-groep aan voor kennismaking en discussie. Ook heeft een aantal wetenschappers een website pitch ingediend. Deze vindt u op een speciale pagina op de ZonMw website. Daar leest u ook hoe u kunt reageren.

Op de NWO-website is meer informatie te vinden over MVL. Zoekt u een expert uit één van de disciplines? Gebruik dan de zoekfunctie onder het tabblad ‘researchers’.

PSIDER-programma: Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

ELSI Servicedesk

Heeft u een vraag op het gebied van ethische, juridische of sociale vraagstukken? Dan helpt de ELSI Servicedesk om problemen in (observationeel) gezondheidsonderzoek aan te pakken door informatie en advies beschikbaar te stellen. Onderzoekers, professionals, ethici, juristen, beleidsadviseurs, patiënten en patiëntvertegenwoordigers kunnen hier terecht. Heeft u een concrete, praktische vraag die gemakkelijk en direct te beantwoorden is? Dan ontvangt u snel een antwoord. Ook voor persoonlijke begeleiding kunt u bij hen terecht. Ga voor meer informatie naar de website van de ELSI Servicedesk.

Subsidierondes

Het programma duurt acht jaar. In die tijd zetten we verschillende subsidierondes uit voor o.a. multidisciplinaire consortia, kortlopende doorbraakprojecten, TOP-projecten en ethisch onderzoek. De eerste subsidieronde gericht op multidisciplinaire consortia start in maart 2020. Parallel start een subsidieronde ethiek. Eind juni 2021 wordt de subsidieoproep PSIDER Doorbraakprojecten gepubliceerd op de ZonMw subsidiekalender. Lees hier het nieuwsbericht over de vooraankondiging.

Pluripotente stamcellen

Pluripotente stamcellen zijn cellen die zich kunnen delen en alle gespecialiseerde celtypes in het menselijk lichaam kunnen vormen. Deze cellen kunnen op twee manieren verkregen worden: uit embryo’s of door volwassen lichaamscellen te herprogrammeren. In dit programma gaat het om beide typen pluripotente stamcellen.

Lees hier het interview met Evert van Leeuwen, voorzitter van de programmacommissie.

Nieuws

Uitgelicht

Zes doorbraakprojecten gehonoreerd voor onderzoek met pluripotente stamcellen

ZonMw honoreerde eind juni zes subsidieaanvragen voor out-of-the-box projecten inbinnen het programma PSIDER. Jonge onderzoekers gaan met behulp van pluripotente stamcellen erfelijke aandoeningen en embryomodellen bestuderen. Ze krijgen hiermee de kans om een zeer innovatief idee uit te werken tot een nieuwe onderzoekslijn. Dit kan in de toekomst kennis opleveren voor erfelijke neuronale ontwikkelingsstoornissen of erfelijke hartziekten.

Lees meer

PSIDER-onderzoekers delen kennis en ervaring tijdens live bijeenkomst

Op 22 juni organiseerde ZonMw de eerste live bijeenkomst voor alle consortia uit het programma PSIDER in het Muntgebouw in Utrecht. Tijdens deze netwerkbijeenkomst kwamen de onderzoekers bij elkaar om kennis te maken en te leren over elkaars onderzoek. Het was een inspirerende dag met presentaties over het gebruik van geïnduceerde stamcellen in Nederland, kwaliteitsrichtlijnen voor in het lab en ethische vraagstukken. Dit leidde tot veel interactie.

Lees meer

Kennismakingsbijeenkomst PSIDER: werken in multidisciplinair verband

Op woensdag 23 februari organiseerde ZonMw een startbijeenkomst voor de zeven gehonoreerde PSIDER consortia die recent van start zijn gegaan. Welke stappen zijn inmiddels gezet en waar is samenwerking mogelijk?

Lees meer

Zeven consortia over stamcellen, genetische zieken en embryomodellen van start binnen PSIDER programma

In juni 2021 maakt ZonMw bekend welke zeven consortia zullen starten binnen het programma PSIDER. Met een budget van 3,5 tot 4 miljoen gaan de consortia de komende 5 tot 6 jaar in multidisciplinair verband samenwerken. Zij zullen bijdragen aan ofwel de vorming voor alternatieven voor embryo's ofwel de ontwikkeling van kennis over ziektenmechanismen en de behandeling van ernstige erfelijke aandoeningen.

Lees meer

Downloads

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website