De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en medische interventies is sterk in beweging. Om de therapieën van morgen - future therapies - optimaal van het laboratorium naar de individuele patiënt te brengen is een nieuwe manier van werken nodig.

Nieuwe noodzakelijke behandelingen zo snel mogelijk bij de patiënt krijgen, tegen aanvaardbare kosten, dat is waar nog veel te winnen valt. Innovatieve ontwikkelingen vragen een geïntegreerde aanpak waarbij gerichte financiering door de keten heen en voorwaarden voor optimale samenwerking centraal staan. Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST) wil hieraan bijdragen door publieke middelen gerichter en in betere samenhang in te zetten om zo betaalbaarheid en innovatie hand in hand te laten gaan.

Ga naar de website van FAST

Kwartiermakers Saco de Visser en Michel Dutrée beschrijven in de FAST rapportage een pleidooi voor een nieuwe gerichte impuls vanuit de Nederlandse overheid voor innovatieve therapieontwikkeling. In december 2020 stuurden minister Tamara van Ark (VWS) en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) de kwartiermakersrapportage naar de Tweede Kamer. Op 28 mei 2021 publiceerde de Tweede Kamer de kamerbrief met de betreffende kabinetsreactie op de FAST rapportage

Uitgelicht

Mediator 43: Wat corona ons leert over therapieontwikkeling

Hoe kan de ontwikkeling van een innovatief geneesmiddel of een vaccin sneller en efficiënter? Hoe zorg je dat de weg van laboratorium naar patiënt zo soepel mogelijk verloopt, zodat er uiteindelijk een betaalbare behandeling beschikbaar is voor iedereen? Dat waren nog min of meer academische vragen toen ik begin dit jaar werd gevraagd om kwartiermaker te worden voor een nieuwe impuls vanuit de Nederlandse overheid: FAST, Future Affordable and Sustainable Therapies. Een impuls, gericht op drie speerpunten: regeneratieve geneeskunde, personalised medicine en zeldzame aandoeningen.

Lees de column

Kwartiermakersrapport

FAST

Future Affordable & Sustainable Therapies (FAST) is een nieuwe gerichte impuls vanuit de Nederlandse overheid (ministeries van VWS en EZK) voor innovatieve therapieontwikkeling¹. FAST vormt op een aantal speerpunten een versterking van de benodigde verbindende schakel tussen academie, bedrijfsleven en kliniek, om nieuwe behandelingen zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen, tegen aanvaardbare kosten. De nieuwe impuls zal in nauwe samenwerking met bestaande structuren en organisaties de therapieontwikkeling op een aantal terreinen (speerpunten) gericht stimuleren.

Future Affordable and Sustainable Therapies

Effectief meedenken over medicijnonderzoek: patiëntenvertegenwoordigers scholen zich in de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Lees het artikel: Effectief meedenken over medicijnonderzoek

Hoe beïnvloed je als patiëntenvertegenwoordiger effectief de totstandkoming van nieuwe medicijnen? Die vraag staat centraal in de nieuwe opleiding EUPATI NL. ‘Het gaat er uiteindelijk om de perspectieven van onderzoekers en patiënten samen te brengen.’

Lees het artikel

Actueel

KNAW pleit voor landelijke coördinatie rond medicijnonderzoek en -ontwikkeling

Ondanks enorme wetenschappelijke vooruitgang in de afgelopen decennia stagneert het aantal

nieuwe geneesmiddelen dat jaarlijks wordt goedgekeurd. Vandaag bracht KNAW het advies ‘Meer efficiëntie door innovatie’ uit. In het advies geeft KNAW een analyse van de huidige uitdagingen en kansen op het gebied van medicijnonderzoek en -ontwikkeling en de rol van de (Nederlandse) wetenschap bij meer efficiëntie in dit proces.

Nieuws

Saco de Visser (FAST) bij Health Valley 2021

Tijdens Health Valley 2021 nam Saco de Visser (Kwartiermaker FAST) deel aan een expertdiscussie over kostbare personalised medicine. Vragen als: Hoe gaan innovatie en betaalbare medicijnen samen? En hoe moet deze innovatie worden gefinancierd?, werden besproken.

Nieuws

Integrale aanpak innovatieve therapieontwikkeling – FAST

Minister van Medische Zorg en Sport Tamara van Ark en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer hebben op 18 december 2020 het advies Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST), opgesteld door de kwartiermakers Michel Dutrée en Saco de Visser, gezamenlijk aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nieuws
Toon meer

Contact

Saco de Visser

Beoogd directeur FAST

070 - 349 50 16
fast@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website