Europese subsidieprogramma's zijn in het algemeen minder toegankelijk dan subsidieprogramma’s in Nederland. ZonMw wil ook de toegankelijkheid richting Europese programma's vergroten. Op deze pagina vindt u informatie over de Europese programma's Horizon Europe, Digital Europe en ook over de Europese Green Deal. Deze informatie kan u helpen om u tijdig voor te bereiden op komende subsidieprogramma's voor 2021-2024.

Uitgelicht

Oproep Uitwisseling en mobiliteit in de sport

U kunt tot 11 juni een voorstel indienen via het EU portal in het kader van de voorbereidende actie ‘Uitwisseling en mobiliteit in de sport’. Doel hiervan is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sportorganisaties door de leermobiliteit van hun medewerkers te ondersteunen.

Bekijk de oproep

Whitepaper Europese financieringsmogelijkheden

Deze whitepaper Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen (2020) is samengesteld door het Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Bekijk de whitepaper

Win tijd in de voorbereiding van uw subsidieaanvraag: Wat we al weten over Horizon Europe? 

Heeft u zich al eerder georiënteerd op Europese subsidieprogramma’s als het Horizon 2020 programma? De opvolger van dit Europees programma komt er alweer aan; Horizon Europe start in 2021. Het programma heeft een budget van 100 miljard euro. Momenteel worden de verschillende werkprogramma’s (beleidsprogramma’s) van de Europese Commissie nog geschreven. Maar de eerste inhoud (‘definite orientations’) van het overkoepelend beleidsprogramma zijn al bekend. Hierin staan verschillende themagebieden genoemd (clusters) en ‘calls’ (challenges). Op die manier, kunt u zich al  1 jaar van te voren, oriënteren op welke subsidieaanvragen eraan komen. Tijdig voorbereiden op het bouwen van Europese consortia voor de toekomst is verstandig. Ook kunt u al toewerken naar zogenaamde ‘one-page proposals’ die al voorbereiden op toekomstige subsidieaanvragen met onderzoek- en innovatiepartners. 

Kansen voor Sport en Bewegen binnen Digital Europe programma

Bent u bekend met het Digital Europe programma? Dat is een programma voor digitale disruptieve innovatie van 9,2 miljard subsidie voor 2021 – 2027. Het doel van dit programma is het verbeteren van Europa's concurrentievermogen in de mondiale digitale economie en om de technologische autonomie van Europa te vergroten. Het programma start in Januari 2021. De volgende vijf doelen staan centraal in dit programma:
 

Meer disruptieve innovatie-projecten rondom AI, data, robotica en digitale technologieën hebben hierin kansen, binnen de door Europa gewenste “Digital future”

Verhoogde subsidiekansen voor S&B-projecten van duurzame/circulaire aard

Bent u bezig duurzame sportaccommodaties, circulaire aanpakken tijdens sport-events of met wandelen/bewegen in de groene leefomgeving (bijv. laatste kilometer de stad in)? Dan verhogen de kansen zich op Europese subsidies. Momenteel is het ontwerp voor de zogenaamde ‘Europese Green Deal’ in de maak. Dat is de nieuwe groeistrategie van de Europese Commissie. Onderwijs, onderzoek en innovatie worden gezien als essentiële vehikels om de klimaatdoelen te behalen. Een multidisciplinaire aanpak in onderzoek en innovatie is daarbij belangrijk, volgens de Europese Commissie. Multidisciplinaire projecten met een duurzame, CO2 neutrale en/of circulaire aanpak maken dus meer kans op subsidie in de periode 2021-2024. 

‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) belangrijker in Europese subsidieaanvragen

Als u zich wilt voorbereiden op Europese aanvragen als Horizon Europe dan is het belangrijk u te oriënteren op de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). De Europese Commissie heeft op hoog niveau bepaald dat Europa zal bedragen aan de SDG’s. Concretisering van de SDG’s is voor de sport gedaan door de WHO: de publicatie ‘More Active People for a Healthier World’. Volgens de Europese Commissie, kan Europa dan het ‘first-mover-voordeel’ hebben van vroege actie en de vruchten plukken van de overgang naar een duurzame samenleving. Voor Sport en Bewegen, ligt er voor de SDG’s al veel geconcretiseerd materiaal, wat kan worden benut om in Horizon Europe aanvragen, de SDG’s beter te formuleren. De publicatie, de Toolkit van Action, is hier een prachtig startpunt voor: 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website