Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Hoe kunnen gemeenten de armoedebestrijding en de hulp aan mensen met problematische schulden het beste vormgeven? Gemeenten gebruiken hiervoor diverse methoden: van preventie en vroegsignalering tot budgetbeheer. Maar werkt het ook? En waarom?

In dit thema is ook aandacht voor gedragskenmerken die samenhangen met schuldenproblematiek en armoede, zoals specifieke vaardigheden en motivatie. Onderzoek kan zicht geven op de effectiviteit van interventies die deze gedragskenmerken versterken of veranderen. Met daarbij tevens de vraag of de behaalde gedragsveranderingen blijvend zijn. De vragen en behoeften van gemeenten zijn hierbij richtinggevend als het gaat om de kennisontwikkeling. Hoe kan het lokale bestuur effectief bijdragen aan het verminderen van armoede en problematische schulden?

Ander onderzoek

Naast het programma Vakkundig aan het werk, is er vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) ook geld beschikbaar voor onderzoek naar schulden- en armoedeproblematiek. Het NWA-programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website