Hoe kunnen gemeenten de armoedebestrijding en de hulp aan mensen met problematische schulden het beste vormgeven? Gemeenten gebruiken hiervoor diverse methoden: van preventie en vroegsignalering tot budgetbeheer. Maar werkt het ook? En waarom?

Binnen het onderzoek is ook aandacht voor gedragskenmerken die samenhangen met schuldenproblematiek en armoede, zoals specifieke vaardigheden en motivatie. Onderzoek kan zicht geven op de effectiviteit van interventies die deze gedragskenmerken versterken of veranderen. Met daarbij tevens de vraag of de behaalde gedragsveranderingen blijvend zijn. De vragen en behoeften van gemeenten zijn hierbij richtinggevend als het gaat om de kennisontwikkeling. Hoe kan het lokale bestuur effectief bijdragen aan het verminderen van armoede en problematische schulden?

Uitgelicht

‘Puinruimende vrijwilligers geven stabiliteit’

Je ziet het bijna overal: vrijwilligers die mensen met schulden ondersteunen. Maar wat mag je wel en niet van vrijwilligers verwachten? En helpt hun hulp ook echt? Docent-onderzoeker Ben Boksebeld van Hogeschool Saxion onderzoekt het.

Interview Ben Boksebeld

‘We beseffen soms niet wat we van mensen vragen’

Volgens lector Tamara Madern beseffen we soms niet wat we van mensen met schulden vragen. ‘We vergeten dat mensen die in de schulden zitten allerlei psychologische barrières hebben. Dat werkt averechts op hun handelen.’

Interview Tamara Madern

Instrumenten armoede, schulden en gezondheid

Zelf aan de slag met uw lokale aanpak om armoede en gezondheid te verbinden? Laa je inspireren door de gesprekstool voor gemeenten of het inspiratie- en werkboek Armoede, schulden en gezondheid.

Lees meer op de website van RIVM

Nationale wetenschapsagenda (NWA) Schulden en armoede

Armoede bestrijden, problematische schulden terugdringen en mensen effectiever helpen? NWA stelt € 3 miljoen beschikbaar voor onderzoek. Indiening van de uitgewerkte subsidieaanvragen van de voorgestelde consortia is opgeschoven naar 19 december 2019. Bespreking van de uitgewerkte aanvragen met mondeling wederhoor is verplaatst naar de week van 10 februari 2020.

Lees meer over het NWA-programma en de subsidieoproep

Vakkundig aan het werk

Binnen ons programma Vakkundig aan het werk, geven we subsidie aan onderzoek op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. Dit programma levert kennis op om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren.

Wat doen we nog meer binnen Vakkundig aan het werk?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website