Onderzoeksinstellingen, praktijkinstellingen en andere partijen ontwikkelen kennis over tabaksontmoediging. Deze kennis draagt bij aan de volksgezondheid in het algemeen en de Rookvrije Generatie in het bijzonder. Hieronder een overzicht van de projecten die gefinancierd zijn vanuit ZonMw en een bijdrage leveren aan tabaksontmoediging. 

Lopende projecten

Werkzame elementen van een Rookvrij Gemeente Beleid

Het Nationaal Preventieakkoord stimuleert gemeenten tot een Rookvrij Gemeente Beleid (RGB). Wat zijn de werkzame elementen van een RGB en wat is de behoefte bij gemeenten aan een instrument om de kosten-baten te bepalen?

Inventarisatie van werkzame elementen in stoppen-met-roken programma's in de eerstelijnsgezondheidszorg

Het Nationaal Preventie Akkoord streeft naar een Rookvrije Generatie in 2040. Eerstelijns zorgverleners, zoals huisartsen en verloskundigen, kunnen hierbij helpen door hun cliënten te begeleiden bij het stoppen met roken. Er zijn verschillende effectieve programma’s ontwikkeld, maar het is niet duidelijk waarom deze programma’s werken en onder welke voorwaarden.

Stress- en rookvrije start

Het doel van dit project is om zwangere vrouwen die roken te ondersteunen in het stoppen met roken. Gemeten wordt of vrouwen inderdaad sneller stoppen met roken, minder stress ervaren, en of hun kind zich gunstiger ontwikkelt na de geboorte.

Stoppen met roken!

Het Pro Active Multicomponent Approach (PAMA) ontwikkelt en evalueert een integraal programma om rokers te stimuleren om te stoppen met roken.

Kinderen beschermen tegen roken

In dit onderzoek wordt o.a gekeken naar het draagvlak voor maatregelen om kinderen te beschermen tegen rook in zowel lage als hoge SES (Sociaaleconomische status) wijken.

Afgeronde projecten

Op school steek je niks op!

Bevordering van de invoering van rookvrije schoolterreinen in Nederland.

Anti-rookbeleid: werkt dat?

Vergoeding van stoppen-met-rokenmedicatie helpt om stoppen te bevorderen, vooral in combinatie met een informatieve mediacampagne. De verhogingen van sigarettenprijzen lijkt de meest effectieve maatregel voor rokers om ermee te stoppen. De in 2 Europese landen geïntroduceerde waarschuwingsplaatjes op sigarettenpakjes bleken weinig effectief.

Telefonische coaching helpt rokende ouders stoppen

De maatschappelijke gezondheidswinst van stoppen met roken van ouders is groot. Enerzijds is er minder kans op rookgerelateerde aandoeningen bij de ouders zelf, anderzijds is er de gezondheidswinst voor hun kinderen (minder blootstelling aan rook en een lagere kans om zelf te beginnen met roken).

Het voortgezet onderwijs rookvrij.

Onderzoek naar de implementatie van rookvrije schoolterreinen op het voortgezet onderwijs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website