Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. Jaarlijks maken ongeveer 1800 mensen in Nederland een eind aan hun leven. Duizenden doen een poging en nog meer mensen hebben ooit aan een poging gedacht. ZonMw zet in op ontwikkeling, evaluatie en implementatie(onderzoek) van interventies ter preventie van suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging.

Uitgelicht

Ervaringsdeskundigen bieden unieke invalshoek bij suïcidaliteit

Welke rol kunnen ervaringsdeskundigen spelen bij suïcidepreventie? Wat hebben zij nodig om hun werk goed te kunnen doen? Dat vertellen Diana van Bergen (RUG) en Ivonne Heijnen (GGzE).

Lees het dubbelinterview

Jongeren in gesloten jeugdzorg hebben vertrouwensband nodig

Jongeren die een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen worden soms door de rechter in de gesloten jeugdzorg geplaatst. Hoe ervaren zij de zorg? En wat doet het met zorgverleners als jongeren zichzelf iets aandoen?

Lees meer over het onderzoek

Onderzoeksagenda suïcidepreventie

De Tweede Onderzoeksagenda Suïcidepreventie is op Wereldsuïcidepreventiedag, aangeboden aan het ministerie van VWS. De geactualiseerde onderzoeksagenda benadrukt voorrang te geven aan implementatiegericht onderzoek van kansrijke interventies en vroegsignalering. Daarbij wordt gepleit voor domein- en discipline-overstijgende samenwerking om het aantal suïcides in Nederland te verminderen

Lees verder

Handreiking inclusie suïcidale mensen in onderzoek

De deelname van suïcidale personen aan experimentele studies leidt niet tot meer suïcides of suïcidepogingen. ZonMw heeft een handreiking laten maken voor METC’s en onderzoekers als hulp bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Deze handreiking kan de METC gebruiken bij het beoordelen van protocollen voor onderzoek naar suïcidepreventie.

Bekijk de handreiking

Suïcide en suïcidale gedragingen in de JeugdzorgPlus

Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren die zelfmoord plegen verblijven in een JeugdzorgPlus-instelling. Maar hoe gaan ze daar om met suïcide en suïcide gedragingen? In haar onderzoek sprak Shireen Kaijadoe met jongeren én hulpverleners in deze instellingen. Daaruit blijkt dat jongeren vooral behoefte hebben aan nabijheid, hoop en contact met hulpverleners. En hulpverleners ondersteuning en bijscholing hebben om het moeilijke werk vol te houden.

Lees meer over het onderzoek

Sombere jongeren beter geholpen met Blended Grip op je Dip

1 op de 5 jongeren kampt met somberheidsklachten. Door de coronacrisis neemt dit toe. Deventer helpt deze jongeren met een online zelfhulpcursus i.c.m. gesprekken met een POH-GGZ.

Nieuwste artikel in de reeks Kennisbenutting

Suïcidepreventie voor alle leeftijden

Dankzij subsidie van ZonMw kon het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SuNa) voor jongeren in Den Haag zich in 2017 uitbreiden naar alle leeftijden. De afdeling Indigo Preventie van de Parnassia Groep biedt nu succesvolle nazorg aan jongeren én volwassenen die een suïcidepoging hebben gedaan.

Meer over de aanpak

Onderzoeks- en praktijkprojecten

ZonMw financiert diverse onderzoeks- en praktijkprojecten ter preventie van suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging. 

Bekijk de projecten

Actueel

Tweede onderzoeksagenda Suïcidepreventie aangeboden

De Tweede onderzoeksagenda Suïcidepreventie is vandaag, op Wereldsuïcidepreventiedag, aangeboden aan het ministerie van VWS. Hierin wordt nadrukkelijk gevraagd om voorrang te geven aan implementatiegericht onderzoek van kansrijke interventies en vroegsignalering. Daarbij wordt gepleit voor domein- en discipline-overstijgende samenwerking.

De onderzoeksagenda is aangeboden aan de plaatsvervangend Directeur Generaal Curatieve Zorg, Birgitta Westgren, uit handen van ZonMw directeur Véronique Timmerhuis.
Nieuws

Nieuw protocol voor MBO-scholen: wat te doen na (poging tot) zelfdoding van een student

Zelfdoding is in Nederland één van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren en jongvolwassenen. Als school wil je na een (poging tot) zelfdoding snel kunnen handelen. Bij een (poging tot) zelfdoding spelen vaak veel emoties onder de naasten, leerlingen en het personeel. Verantwoorde communicatie en goede nazorg zijn op zo’n moment erg belangrijk voor het verwerkingsproces. Maar ook om imitatie-gedrag te voorkomen, het stigma rondom...

Elders gezien

Landelijke agenda Suïcidepreventie getekend

De nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 ondertekend door een groot aantal organisaties. De landelijke agenda is één van de pijlers van het landelijk preventiebeleid op het gebied van suïcide.

Elders gezien
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Portretfoto Julia van Os

Julia van Os

Programmamanager

+31 70 349 52 07
os@zonmw.nl

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 0900-0113 of bekijk www.113.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website