Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. Jaarlijks maken ongeveer 1800 mensen in Nederland een eind aan hun leven. Duizenden doen een poging en nog meer mensen hebben ooit aan een poging gedacht. ZonMw zet in op ontwikkeling, evaluatie en implementatie(onderzoek) van interventies ter preventie van suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging.

Uitgelicht

Sombere jongeren beter geholpen met Blended Grip op je Dip

1 op de 5 jongeren kampt met somberheidsklachten. Door de coronacrisis neemt dit toe. Deventer helpt deze jongeren met een online zelfhulpcursus i.c.m. gesprekken met een POH-GGZ.

Nieuwste artikel in de reeks Kennisbenutting

Suïcidepreventie voor alle leeftijden

Dankzij subsidie van ZonMw kon het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SuNa) voor jongeren in Den Haag zich in 2017 uitbreiden naar alle leeftijden. De afdeling Indigo Preventie van de Parnassia Groep biedt nu succesvolle nazorg aan jongeren én volwassenen die een suïcidepoging hebben gedaan.

Meer over de aanpak

Durf je te vragen: 'Denk jij weleens aan de dood?'

Marion Ferber

Marion Ferber (commissielid programma Suïcidepreventie) heeft in haar carrière in het onderwijs regelmatig te maken gehad met zelfdodingpogingen en zelfbeschadiging onder jongeren. Dat raakte haar enorm. Ze greep haar kans om deze problematiek systematisch aan te pakken. SuNa - het Suïcidepogingen Nazorgprogramma voor jongeren in Den Haag - werd geboren.

Lees het interview met Marion Ferber

Onderzoeks- en praktijkprojecten

ZonMw financiert diverse onderzoeks- en praktijkprojecten ter preventie van suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging. 

Bekijk de projecten

Actueel

Nieuw protocol voor MBO-scholen: wat te doen na (poging tot) zelfdoding van een student

Zelfdoding is in Nederland één van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren en jongvolwassenen. Als school wil je na een (poging tot) zelfdoding snel kunnen handelen. Bij een (poging tot) zelfdoding spelen vaak veel emoties onder de naasten, leerlingen en het personeel. Verantwoorde communicatie en goede nazorg zijn op zo’n moment erg belangrijk voor het verwerkingsproces. Maar ook om imitatie-gedrag te voorkomen, het stigma rondom...

Elders gezien

Landelijke agenda Suïcidepreventie getekend

De nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 ondertekend door een groot aantal organisaties. De landelijke agenda is één van de pijlers van het landelijk preventiebeleid op het gebied van suïcide.

Elders gezien

Met maandelijkse online talkshows aandacht voor inclusie in samenleving

Onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid besteden ZonMw, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Impuls Werkplaats van januari tot en met juni aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Dat doen ze door middel van een maandelijkse online talkshow, podcasts en publicaties.

Nieuws

Interventie ‘Suïcidepreventie’ van GGD Amsterdam erkend

Suïcidepreventie Amsterdam (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Amsterdam) is een integrale aanpak met als doel het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen. Pijlers zijn gatekeeperstraining (herkennen en omgaan met suïcidaliteit), actieve toeleiding naar nazorg op de Spoedeisende Eerste Hulp/casemanagement, hulpaanbod voor nabestaanden en beperking van toegang tot dodelijke middelen. Meer weten?

 

Elders gezien
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Portretfoto Julia van Os

Julia van Os

Programmamanager

+31 70 349 52 07
os@zonmw.nl

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 0900-0113 of bekijk www.113.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website