Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. Jaarlijks maken ongeveer 1800 mensen in Nederland een eind aan hun leven. Duizenden doen een poging en nog meer mensen hebben ooit aan een poging gedacht. ZonMw zet in op ontwikkeling, evaluatie en implementatie(onderzoek) van interventies ter preventie van suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging.

Uitgelicht

Ontwikkeling communicatieplan voor scholen na suïcide-incidenten

Wanneer een school te maken krijgt met zelfdoding is de impact enorm. Wat vertel je ouders? Hoe praat je erover met de leerlingen? Met financiering uit ons programma suicidepreventie ontwikkelt Trimbos een communicatie stappenplan voor scholen.

Lees meer

Suïcidepreventie voor alle leeftijden

Dankzij subsidie van ZonMw kon het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SuNa) voor jongeren in Den Haag zich in 2017 uitbreiden naar alle leeftijden. De afdeling Indigo Preventie van de Parnassia Groep biedt nu succesvolle nazorg aan jongeren én volwassenen die een suïcidepoging hebben gedaan.

Meer over de aanpak

113 zelfmoordpreventie

Praten over suïcidale gedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).

Ga naar de website 113.nl

Als een naaste aan suïcide denkt

Jaarlijks hebben zo’n 400.000 mensen in Nederland suïcidale gedachten. Veel naasten willen weten hoe ze zo goed mogelijk kunnen reageren op hun suïcidale kind, partner of vriend. Verpleegkundig specialist Hans van der Weijden van GGZ Rivierduinen ontwikkelde hiervoor een cursus.

Lees het artikel in mediator 39

Vlog: netwerkbenadering suïcidaal gedrag

Suïcidaal gedrag is een breed maatschappelijk probleem waar we nog te weinig zicht op hebben. Het wordt gezien als het eindresultaat van de complexe samenhang tussen psychologische, biologische en sociale factoren. In een vlog legt Derek de Beurs uit hoe een netwerkbenadering van suïcidaal gedrag een belangrijke rol kan spelen om deze complexe interactie goed te beschrijven.

Bekijk de vlog

Durf je te vragen: 'Denk jij weleens aan de dood?'

Marion Ferber

Marion Ferber (commissielid programma Suïcidepreventie) heeft in haar carrière in het onderwijs regelmatig te maken gehad met zelfdodingpogingen en zelfbeschadiging onder jongeren. Dat raakte haar enorm. Ze greep haar kans om deze problematiek systematisch aan te pakken. SuNa - het Suïcidepogingen Nazorgprogramma voor jongeren in Den Haag - werd geboren.

Lees het interview met Marion Ferber

‘Media kunnen zelfdodingen helpen voorkomen’

Journalisten kunnen een grotere rol spelen in het voorkomen van zelfdoding, stelt Lonneke van Leeuwen. Zij onderzocht hoe media over suïcide berichten, maar ook hoe zij mensen met suïcidale gedachten kunnen stimuleren hulp te zoeken.

Lees het Mediatorartikel

Onderzoeks- en praktijkprojecten

ZonMw financiert diverse onderzoeks- en praktijkprojecten ter preventie van suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging. 

Bekijk de projecten

Actueel

Interventie ‘Suïcidepreventie’ van GGD Amsterdam erkend

Suïcidepreventie Amsterdam (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Amsterdam) is een integrale aanpak met als doel het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen. Pijlers zijn gatekeeperstraining (herkennen en omgaan met suïcidaliteit), actieve toeleiding naar nazorg op de Spoedeisende Eerste Hulp/casemanagement, hulpaanbod voor nabestaanden en beperking van toegang tot dodelijke middelen. Meer weten?

 

Elders gezien

Ontwikkeling communicatieplan voor scholen na suïcide-incidenten

Wanneer een school te maken krijgt met zelfdoding is de impact enorm. Wat vertel je ouders? Hoe praat je erover met de leerlingen? Met financiering uit ons programma suicidepreventie ontwikkelt Trimbos een communicatie stappenplan voor scholen.

Elders gezien

Suïcidaliteit, net zo complex als het weer

Op 10 september is het wereldsuïcidepreventiedag, een moment waarop we stilstaan bij het feit dat elke 40 seconden iemand ter wereld overlijdt door suïcide. Ggz onderzoeksfellow Derek de Beurs schreef een blog over zijn onderzoek naar nieuwe manieren om suicidaliteit beter te begrijpen.

Elders gezien

Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085 004 3063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen.

telefoon in de hand
Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Portretfoto Julia van Os

Julia van Os

Programmamanager

+31 70 349 52 07
os@zonmw.nl
Portretfoto Laura Pruyn

Laura Pruyn

Programmamanager

+31 70 349 50 93
pruyn@zonmw.nl

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 0900-0113 of bekijk www.113.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website