In de zoektocht naar meer kennis over het aanpakken van overgewicht en het stimuleren van een gezonde leefstijl laten we onderzoek uitvoeren. Hierbij een greep uit de onderzoeken die een bijdrage leveren aan het tegengaan van overgewicht in de wijk.

Lopende projecten

Afgeronde projecten

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Gezond gezind

Een integrale aanpak is vaak het beste op wijkniveau te realiseren, vooral als deze aansluit bij bestaande initiatieven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een initiatief van de GGD Den Haag. In een wijk ontwikkelden verschillende wijkpartijen (van CJG tot de bibliotheek en van welzijnsorganisaties tot de politie in het gezondheidscentrum) samen een eigen wijkgerichte aanpak van overgewicht bij jongeren, waarin het gezin centraal stond. 

Boodschap: BBOFFT

De centrale boodschap was ‘BBOFFT’: Borstvoeding, Bewegen, Ontbijten, Fruit, Frisdrank laten staan (water uit de kraan) en niet teveel achter TV of PC zitten. Deze boodschap werd de rode draad in een breed aanbod aan activiteiten, die vaak aansloten bij bestaande initiatieven, zoals een waterfestival, een voetbaltoernooi en het Van Harterestaurant (restaurant gericht op gezond en goedkoop eten).

Meer informatie

Park of Perk?

Hoe de wijk is ingericht, bepaalt ook of bewoners van jong tot oud er gezond kunnen bewegen. Dat bleek uit het ‘Park of Perk’ onderzoek van EMGO en RIVM in vier Amsterdamse wijken.

Met concrete metingen (GPS-tracking) en interviews met buurtbewoners brachten onderzoekers in kaart welke factoren lichamelijke beweging stimuleren of beperken. Daarnaast werd aan deskundigen gevraagd om suggesties voor verbeteringen op verschillende terreinen.

Waar werd de meeste winst geboekt?

Uit ‘Park of Perk’ bleek dat de meeste winst geboekt werd door investeringen in verkeersveiligheid (bijvoorbeeld fietspaden, veilige kruispunten) en groenvoorzieningen (multifunctioneel park, geveltuinen, moestuinen, groene speelplek). Het bleek bijvoorbeeld dat mensen de voorkeur geven aan een mooie route, zelfs als dat niet de kortste route is. Dat geldt uiteraard vooral wanneer men in de vrije tijd wandelt of fietst. Maatregelen die de leefbaarheid van de wijk bevorderen, leiden bijna altijd ook tot meer bewegen. Maar welke maatregelen precies bijdragen aan leefbaarheid en het wandel- en fietsgedrag van bewoners, verschilt per leeftijdsgroep en ook per buurt.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website