De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van fysieke en/of mentale problemen op latere leeftijd. Binnen het actieprogramma Kansrijke Start werken verschillende partijen samen om meer kinderen een goede start te geven. Opbrengsten uit verschillende onderzoeken dragen bij aan deze doelen.

Blijf op de hoogte van Kansrijke Start

In onze nieuwsbrieven publiceren wij vaker informatie over onder andere dit thema. Meld je aan en blijf op de hoogte.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Onderwerpen

Uitgelicht

Startbijeenkomst Leernetwerk: naar huis met een hoofd vol ideeën

Deelnemers van de eerste leernetwerkbijeenkomst Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap waren het  eens: deze bijeenkomsten worden onmisbaar. Deelnemers maakten kennis met elkaar en gingen in kleine groepen aan de slag.

Lees meer over het leernetwerk

Stevig Ouderschap

Geef gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa 4 prenatale en 6 tot 10 postnatale huisbezoeken worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken.

Lees meer

Zorginterventies voor kwetsbare zwangere vrouwen verbeteren

Er zijn veel interventies ontwikkeld voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie. Maar niet iedereen kent deze interventies en niet altijd worden ze gebruikt zoals bedoeld. Dit komt uit het eerste deel van het onderzoek is uitgevoerd onder geboortezorgverleners binnen het consortium Geboortezorg Noord-Nederland.

Lees meer over de resultaten

Kenniswaaier voor de JGZ

kenniswaaier voor de JGZ

Kwetsbare gezinnen ondersteunen voor, tijdens en na de zwangerschap? Deze kenniswaaier biedt professionals concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan met de laatste innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools. Bijvoorbeeld op het gebied van prenatale zorg en ouderschap en opvoeding.

Bekijk de publicatie - bestel de waaier

Prenatale zorg en de JGZ

Met de juiste ondersteuning al tijdens de zwangerschap kunnen fysieke en/of mentale problemen op latere leeftijd voorkomen worden. Daarom is het belangrijk dat met name kwetsbare vrouwen en gezinnen tijdig passende ondersteuning krijgen. Met een prenataal huisbezoek heeft de JGZ gezinnen eerder in beeld. En kan ze effectiever optreden bij vroegsignalering vanaf de zwangerschap.

Prenatale zorg en de JGZ

GIZ helpt ouders bij bespreekbaar maken van zorgbehoeften

Zorgen van ouders over opvoeden en de omgeving waarin het kind opgroeit worden vaker besproken dankzij de Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ)-methodiek. Ook toont het onderzoek aan dat er vaker overeenstemming is tussen ouders en de JGZ over de ontwikkelingsbehoeften van het kind.

Meer over de GIZ

Richtlijn Ouder-kind relatie

Kinderen met een gezonde ouder-kindrelatie zijn beter af, dus is het signaleren van eventuele problemen belangrijk. Advies over het versterken van de band met je kind werkt preventief.  Deze richtlijn biedt praktisch handvatten

Bekijk de richtlijn

Actueel

Waardegedreven geboortezorg

Nu het BUZZ-project wordt afgerond, delen de zeven deelnemende verloskundige samenwerkingsverbanden hun ervaringen, resultaten, tips en praktische hulpmiddelen. Je vindt het allemaal op dit vernieuwende platform voor professionals en beleidsmakers in de geboortezorg: Waardegedrevengeboortezorg.nl

Elders gezien

NWA financiert 2 projecten over big data en kansrijke start

Binnen het NWA-programma Big data en kansrijke start zijn 2 consortia gehonoreerd. Deze consortia zullen onderzoeken welke mogelijkheden big data biedt ter ondersteuning van zorgprofessionals in de eerste duizend dagen van een kind.

Nieuws

Aanknopingspunten voor betere signalering van kwetsbare gezinnen

Het signaleren van niet-medische risicofactoren van kwetsbaarheid in de eerste 1000 dagen van het leven van een kind is van groot belang. Om deze signalering te verbeteren is door Kansrijke Start onderzoek gedaan onder verloskundigen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Op basis van de bevindingen is een rapport met aanknopingspunten opgesteld.

Elders gezien

Kennis voor de Jeugdgezondheidszorg toegankelijk gebundeld

Wil je als JGZ-professional of -organisatie aan de slag met de laatste wetenschappelijke kennis? Dat kan! In de nieuwe kenniswaaier en bijbehorende digitale publicatie van ZonMw zijn de laatste opbrengsten uit de wetenschap voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebundeld. En voorzien van concrete handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan.

Nieuws
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Marieke Breden

Senior programmamanager

+31 70 3495234
breden@zonmw.nl

Matthea van Leeuwe

Programmamanager

+31 70 349 53 34
leeuwe@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website