In de ronde Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving onderzoeken elf projecten de effectiviteit van onder meer een integrale aanpak, groen in de wijk, burgerparticipatie, voeding en positieve gezondheid.

Afgeronde projecten

Uitgelicht

Handreiking voor participatieve aanpak van de publieke ruimte

Hoe maak je een gezonde en inclusieve stad? In kwetsbare buurten worstelen mensen met gezondheid, veerkracht en participatie. Hoe kan de publieke ruimte samen met hen worden ingericht zodat de stad gezond en inclusief wordt? Lees meer in deze handreiking voor planologen, beleidsmakers en gezondheidsbevorderaars.

Naar de handreiking

SuperFIT stimuleert beweging en fruit in de kinderopvang

Peuters die veel bewegen en gezond eten, hebben een grote kans dat later als volwassene ook te doen. De aanpak SuperFIT stimuleert daarom gezonde gewoontes op het peuterdagverblijf én thuis.

Lees het artikel in Mediator 44

Gezonde taartjes

Veel mensen willen graag minder ongezond snacken. Ongezonde snacks kom je voortdurend tegen: onderweg naar school, werk of andere activiteiten. Hoe kan je mensen verleiden om gezonder te snacken?

Project Food in Motion

Burgerparticipatie: dit zijn de voorlopige resultaten

Lokaal kun je aan vele knoppen draaien om gezondheid van burgers te bevorderen. In 11 projecten wordt onderzoek gedaan naar positieve gezondheid, burgerparticipatie, brede integrale aanpak en gezondheidsthema’s. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

Verbeter het welzijn, begin bij de buurt

Hoe kun je vanuit de kracht van burgers en verbeteringen in de wijk de ‘positieve gezondheid’ van mensen verbeteren? Het Louis Bolk Instituut onderzocht het met actieve bewoners in Venserpolder, een deel van Amsterdam Zuidoost.

Acties van bewoners maken Amsterdamse wijk indirect gezonder

Sociale verbindingen versterken

‘Zonder publieke ruimten ontstaat er geen sociale verbinding’, stelt Klasien Horstman. Samen met wijkbewoners, gemeenten en hulpverleners in Maastricht Noordwest maakt ze daar werk van. 

Interview Klasien Horstman

Makelend door Gouda

In Gouda legt de sociaal makelaar verbindingen tussen burgers, wijkinitiatieven en het sociaal team van de gemeente. Wat zijn de successen en randvoorwaarden? TNO legde de functie onder de loep.

Interview Marloes van der Klauw

Openbaar groen dat mensen blij maakt

Groen in de wijk kan bijdragen aan een goede gezondheid van bewoners. Veel gemeenten zien het vergroenen van wijken dan ook als middel om verschillen in gezondheid tussen hoge en lage sociaal economische status te verkleinen.

Interview Peter van den Hazel

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website