Mannen en vrouwen verschillen op meerdere aspecten. Uit onderzoek blijkt dat dit ook leidt tot andere (gezondheids)uitkomsten. ZonMw wil meer inzicht en kennis opbouwen over de verschillen tussen mannen en vrouwen (sekse en gender) die leiden tot andere gezondheidsuitkomsten of andere belangrijke uitkomsten zoals (maatschappelijke) participatie binnen het preventiedomein.

Uitgelicht

Hoe integreer je sekse en gender binnen onderzoek?

Projectleiders delen hun ervaringen om toekomstige onderzoekers op weg te helpen bij het operationaliseren van gender of sekse binnen hun onderzoek. Welke tips geven zij?

Bekijk de publicatie

Meten van Gender nog geen 'gesneden koek'

Hoe kan bewustzijn worden gecreëerd voor sekse en genderverschillen? En welke kennislacunes worden onderkend op dit gebied? Tijdens de eerste projectleidersbijeenkomst Gender en preventie gingen onderzoekers met elkaar in gesprek.

Bekijk de terugblik

Preventieonderzoek naar sekse- en genderverschillen

Deze 12 projecten doen aanvullend onderzoek naar sekse- en genderverschillen binnen het preventiedomein. Het doel van deze projecten is meer inzicht en kennis opbouwen over sekse- en genderverschillen tussen mannen en vrouwen die leiden tot andere gezondheidsuitkomsten of andere belangrijke uitkomsten zoals (maatschappelijke) participatie binnen het preventiedomein.

Bekijk de projecten

Wetenschapsblogs: onderzoekers vertellen

Iedere maand geven de onderzoekers een kijkje in hun (aanvullend)onderzoek naar sekse- en genderverschillen binnen het preventiedomein

Bekijk hier de blogs

Gender en Preventie: hoe nu verder?

Gender doet ertoe. In de gezondheidszorg, maar ook in gezondheidsonderzoek. Hoe zit het nu met preventie? In dit symposium (januari 2019) werden er een ideeën verzameld om gender een duidelijkere plek te geven in onderzoek.

Lees meer over de bijeenkomst

Eerste inventarisatie (april 2018): Gender en Preventie

De bevindingen van deze inventarisatie bevestigen de wenselijkheid om extra aandacht te schenken aan sekse- en genderverschillen op het terrein van preventie.

Bekijk de publicatie

Actueel

Verborgen oorzaken van gezondheidsproblemen

Armoede. Racisme. Discriminatie. Genderongelijkheid. Schulden. Volgens laagbetaalde zorgverleners in de ouderenzorg zijn dit belangrijke, vaak verzwegen oorzaken van hun gezondheidsklachten. Dit blijkt uit onderzoek van de vakgroep ethiek en recht van het Amsterdam UMC.

Nieuws

‘We willen vrouwen na zwangerschapscomplicaties gezond houden'

Zwangerschapscomplicaties verhogen de kans op hart- en vaatziekten. Daarom gaan huisartsen in Den Haag vrouwen met complicaties actief monitoren na de zwangerschap. Huisarts Hedwig Vos: 'als je er vroeg bij bent, kan je later veel leed voorkomen.'

Nieuws

Professor Tanja van der Lippe ontvangt de Stevinpremie

Wij feliciteren professor Tanja van der Lippe, projectleider van het NWA-programma Economische veerkracht van vrouwen, met haar NWO-Stevinpremie. Haar onderzoek toont aan dat mensen verschillende rollen hebben in het leven – bijvoorbeeld als werknemer of als familielid - die allemaal van invloed zijn op prestaties, tijdsdruk en welzijn. Ook zet ze zich in voor sociaaleconomische gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Gender en Preventie - aanvullend onderzoek bij bestaande projecten

Onderwerpen

  • Genderverschillen (sociaal-culturele verschillen) op het gebied van preventie
  • Sekseverschillen (biologische verschillen) op het gebied van preventie
  • Kennisontwikkeling door aanvullend onderzoek bij lopende of recent afgesloten preventieprojecten (< 18 maanden vanaf publicatiedatum oproeptekst)

 

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 - 2022

Geplaatst op

20 juni 2022

Deadline

12 oktober 2022,
14.00 uur

Bekijk

Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking

Onderwerpen

  • Werken met een arbeidsbeperking
  • Werk en inkomen
  • Gemeentelijke uitvoeringspraktijk
  • Praktijkrelevant onderzoek
  • Gendersensitieve aanpak

 

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk 2

Geplaatst op

27 september 2022

Deadline

13 december 2022,
14.00 uur

Bekijk

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website