Veelgestelde vragen

Wat is het Active & Assisted Living (AAL) programma?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Active & Assisted Living (AAL) is een Europees subsidieprogramma. Het programma heeft als doel het ontwikkelen én op de markt brengen van (ICT)oplossingen die ouderen helpen om zelfstandig te blijven. Het programma schrijft jaarlijks een subsidieronde uit, waarbinnen projectvoorstellen kunnen worden ingediend. Meer info over het programma vindt u op de programmapagina van Active & Assisted Living.

Hoe vraag ik subsidie aan bij het programma Active & Assisted Living?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kunt samen met een groep van internationale partners een een projectplan indienen. Vervolgens wordt het voorstel eerst op toelatingscriteria gecontroleerd en daarna inhoudelijk beoordeelt. Meer informatie over de subsidieaanvraag voor 2020 vindt u op de subsidiekalender van ZonMw.

Wat voor projecten kunnen er ingediend worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er kunnen zowel grote als kleine projecten ingediend worden. Kleine projecten hebben een duur van 6 tot 9 maanden en richten zich op het ontwikkelen en testen van ideeën, concepten of een aanpak rond ICT-oplossingen voor ouderen. Een groot project heeft een duur van 12 tot 30 maanden. Hierbij ligt de focus meer op het ontwikkelen en naar markt brengen van (ICT) oplossingen voor ouderen.

Waar vind ik de beoordelingscriteria voor de subsidieoproep?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De beoordelingscriteria en de toelatingscriteria zijn te vinden in de Guide for Applicants (pdf) op de Europese site van Active & Asisted Living. 

Moet er samengewerkt worden met buitenlandse partners?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenwerking met buitenlandse partners is een vereiste voor een projectaanvraag bij AAL. Wilt u weten welke landen er op dit moment meedoen in het AAL-programma? Bekijk dan het overzicht van de deelnemende landen (pdf, pagina 4 en 5). 

Welke landen doen mee aan het AAL subsidieprogramma?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Niet alle EU landen doen mee aan het AAL programma. Bekijk in het overzicht van deelnemende landen (pdf, pagina 4 en 5) welke EU-landen projecten financieren. 

Hoe vind ik buitenlandse partners voor mijn consortium?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kunt via de partner search tool van AAL Europe zoeken naar mogelijke projectpartners. Daarnaast kunt u bij de bestaande AAL-projecten zoeken naar mogelijke partners. Een overzicht van alle AAL-projecten is te vinden op de website van AAL Europa. U kunt ook via de AAL-community op LinkedIn contact zoeken met andere projecten. Ook kunt u contact opnemen met de subsidieorganisaties van de andere deelnemende landen. Ga voor de contactgegevens naar de lijst met nationale contactpersonen.

Is cofinanciering bij AAL-projecten verplicht?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, cofinanciering is verplicht. Het percentage voor cofinanciering verschilt per type projectpartner. Meer informatie over de subsidiepercentages vindt u in de  subsidieoproep.

 

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

A: Voor alle Nederlandse partners in één klein samenwerkingsproject (duur: 6 tot 9 maanden) is een totaal budget van €100.000 euro beschikbaar. Bij een groot project (duur: 12 tot 30 maanden) is er een totaal budget van €500.000 beschikbaar voor de Nederlandse partners.

Waar kan ik mijn projectvoorstel indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden via de Europese AAL-website.

Wanneer kan ik uitslag van mijn aanvraag verwachten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De definitieve beoordeling kunt u in november van het aanvraagjaar verwachten.

Wanneer wordt de subsidie overgemaakt?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zodra de subsidie officieel is toegekend betaald ZonMw een voorschot van 80%. Bij de eindafrekening na afloop van het project wordt de laatste 20% overgemaakt.

Zijn reeds ingediende projectideeën openbaar?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee. Er wordt alleen gecommuniceerd over de gehonoreerde projecten.

Wie beoordeeld mijn aanvraag?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Projectvoorstellen worden beoordeelt door een commissie van internationaal geselecteerde experts. Aanvragen van Nederlandse partners worden niet door Nederlandse experts beoordeeld.

Hoe wordt een commissie samengesteld?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deskundigen uit het veld die, op grond van hun wetenschappelijke of maatschappelijke positie, oog hebben voor het betreffende aandachtsgebied worden gevraagd aanvragen te beoordelen. Commissies worden ingesteld door het centrale bestuur in Brussel.

Commissieleden zijn verplicht om hun eventuele betrokkenheid bij een subsidieaanvraag aan de voorzitter kenbaar te maken. Zo kan voor de beoordelingsprocedure een commissie samenstellen met leden die niet direct betrokken zijn bij de subsidieaanvragen van die ronde.

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor vragen kunt u contact opnemen met het AAL-programmateam bij ZonMw. U kunt mailen naar aal@zonmw.nl. Voor telefonisch contact zie: Active & Assisted Living (AAL).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website