Over dit programma

Partnership Diabetes

Ruim 1 miljoen Nederlanders leven met diabetes type 2 en de gevolgen ervan. Wereldwijd is dit aantal zelfs rond de 400 miljoen. Het is een slopende ziekte die een enorme impact heeft op de kwaliteit van leven van deze personen én van hun naasten. Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar oplossingen door de ziekte te voorkomen, uit te stellen of om te keren. Maar een echte oplossing om diabetes type 2 te stoppen is er nog niet. Door samen te werken met andere financiers wil ZonMw dit doel sneller bereiken. Door de handen ineen te slaan, verwachten we dat we sneller en grotere stappen kunnen zetten. Dit programma bestaat uit twee rondes, de Diabetes II doorbraakprojecten en het internationale programma de Netherlands-Canada Diabetes Research Consortium.

Diabetes II doorbraakprojecten

ZonMw en het Diabetes Fonds hebben de expertises van beide organisaties gecombineerd en samen de Diabetes II Doorbraakprojecten gecreëerd. Met de doorbraakprojecten willen ZonMw en het Diabetes Fonds onderzoekers stimuleren om vernieuwende, baanbrekende en risicovolle oplossingsrichtingen met potentieel grote impact te testen en zo oplossingen aan te dragen. Leidend is de vraag welke nieuwe kennis hét verschil gaat maken bij het voorkomen en stoppen van diabetes type 2? U kunt meer lezen over de ronde en de twintig lopende projecten.

Internationaal Diabetes Research Consortium

ZonMw, Diabetes Fonds, Health~Holland en het Canadian Institutes of Health Research (CIHR) hebben de handen ineen geslagen om een oplossing voor diabetes type 2 dichterbij te brengen. Met deze samenwerking willen we de oplossing voor diabetes type 2 dichterbij brengen. Er is veel kennis verkregen over de achterliggende mechanismen van diabetes type 2 en er zijn verschillende medicijnen en leefstijlinterventies ontwikkeld om progressie van de ziekte en symptomen te remmen. Echter, de verschillende achterliggende mechanismen in samenspel met individuele karakteristieken maken de aandoening lastig om te keren en daarom is het tijd voor een grote stap.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over het programma kunt u contact opnemen per mail: diabetesdoorbraak@zonmw.nl of telefonisch met:

  • Annemarie Penders, programmamanager ZonMw, 070-3495043

Voor technische vragen over Projectnet kunt u contact opnemen met de Helpdesk van ZonMw op +31 70 349 51 78 of mailen naar projectnet@zonmw.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website