ZonMw heeft de afgelopen jaren veel onderzoek naar zelfmanagement gefinancierd en ontwikkelprojecten in gang gezet. Dat heeft uiteenlopende inzichten en resultaten opgeleverd.

Balanceren tussen zelfredzaamheid en kwetsbaarheid in de langdurige zorg

Illustratie zorgverleners en cliënt

Hoe ga je als cliënt, zorgverlener en naaste samen het gesprek aan over zelfredzaamheid en eigen regie? De Erasmus School of Health Policy & Management en 2 zorgorganisaties zetten een project op. Waarbij films met monologen van cliënten, naasten en zorgverleners helpen om samen de dialoog over deze thema's te voeren.

Lees meer over deze reflectiemethode

Ontwikkeling van een Kennisbundel zelfmanagementondersteuning

Illustratie zorgverleners en cliënt

De ontwikkelde Kennisbundel bestaat uit een state-of-the-art overzicht van kennis, aangevuld met beeldmateriaal, praktijkvoorbeelden, opdrachten en casuïstiek. De bundel licht toe welke kennis, houding en vaardigheden (aankomende) zorgverleners nodig hebben voor zelfmanagementondersteuning.

Bekijk de Kennisbundel

Eigen regie en zelfmanagement in de langdurige zorg

Portretten van 6 mensen

In de werkplaats ‘Zelfmanagement in Zorg en Welzijn’ gingen 5 thuiszorgteams aan de slag met zelfmanagementinterventies, zoals positieve psychologie of samen beslissen. Hoe ondersteun je mensen met een langdurige zorgvraag of chronische ziekte bij eigen regie en zelfmanagement?

Ontwikkelde hulpmiddelen en tools

Leerboek zelfmanagement

Op 13 december 2017 is het het leerboek ‘Verpleegkundige Ondersteuning bij Zelfmanagement en Eigen Regie’ verschenen. Het boek kwam tot stand dankzij subsidie van ZonMw.

Lees meer over het leerboek

Artikelenreeks over zelfmanagement

Om de verschillende aspecten van zelfmanagement nader te verkennen, hebben De Eerstelijns en ZorgenZ in opdracht van ZonMw een artikelenreeks over zelfmanagement gemaakt, verdeeld over 8 thema's. In De Eerstelijns ligt de nadruk op verdieping (in een serie van 8 artikelen); op ZorgenZ verschenen 16 online artikelen met een meer praktijkgericht karakter.

Uitgelicht

Positieve psychologie biedt een nieuwe invalshoek voor zelfmanagement

In de brochure 'Mens bovenal' wordt op toegankelijke wijze de waarde van de positieve psychologie voor zelfmanagement bij chronische lichamelijke aandoeningen beschreven. De brochure is gebaseerd op de kennissynthese die de Universiteit Twente schreef in opdracht van ZonMw.

De instrumentenkiezer geeft zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, multidisciplinaire teams en individuele zorgverleners een overzicht van beschikbare tools en helpt bij het kiezen van instrumenten gericht op zelfmanagement(ondersteuning).

Infographic

Het meedoen in werk en samenleving is goed voor de gezondheid van chronisch zieken. Maar deze kwetsbare groep valt ook vaak als eerste uit. Zelfmanagement draagt bij aan een betere gezondheid, een hogere arbeidsparticipatie en minder kosten. Maar om het potentieel van zelfmanagement ten volle te benutten is meer en gerichter onderzoek nodig.

Projecten

Zelfmanagement staat centraal in 5 onderzoekslijnen voor wetenschappelijk onderzoek voor verpleging en verzorging:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website