Nieuwe e-learning voor oplossingsgericht werken met het Zelfmanagement Web

Om verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen op poli’s en in de huisartsenzorg handvatten te geven voor het werken volgens de aanbevelingen in de SKILZ-richtlijn Zelfmanagementondersteuning, is de e-learning Zelfmanagementondersteuning ontwikkeld. Daarmee kunt u oplossingsgericht aan de slag met het Zelfmanagement Web.

Zelfmanagement

Eind oktober is de SKILZ-richtlijn Zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg verschenen. Ook in het nieuwe Opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 is er ruim aandacht voor dit thema. Zelfmanagement kan bijdragen aan het ontwikkelen van eigen regie en meer controle over het dagelijks leven. 

Zelfmanagement Web

Het Zelfmanagement Web is een aantrekkelijke gesprekshulp, ontwikkeld binnen project NURSE-CC, die verpleegkundig specialisten of gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen gebruiken in het gesprek met de patiënt in de spreekkamer. Met patiënten wordt het gesprek aangegaan over wat voor hen belangrijk is in het leven met een chronische ziekte. Door het gesprek op oplossingsgerichte wijze te voeren, wordt het zelfmanagement en de eigen regie van de patiënt ondersteund.

E-learning

Om verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten handvatten te bieden over hoe het Zelfmanagement Web kan worden toegepast is in project Oplossingsgericht werken met het Zelfmanagement Web de e-learning Zelfmanagementondersteuning ontwikkeld. In de e-learning leert u hoe u de eigen regie van patiënten kunt versterken. U wordt uitgedaagd om oplossingsgericht te gaan werken en kunt deze aanpak direct in de praktijk brengen. U kunt de e-learning kosteloos ontvangen via het aanvraagformulier op de website van de e-learning.

Implementatieactiviteiten in de V&V

Om het gebruik van kennis in praktijk, beleid en onderwijs te stimuleren, investeren we in gerichte implementatieactiviteiten. Dit project is een van de projecten die daarvoor een Verspreidings- en implementatieimpuls (VIMP) heeft ontvangen. Bekijk de andere implementatieactiviteiten