Subsidierondes & resultaten

Programmalijn Kennisontwikkeling

Beoordeling en interpretatie van letsel

Om de forensisch-medische expertise in Nederland structureel te borgen, is meer wetenschappelijk onderzoek nodig op het gebied van de beoordeling en interpretatie van letsel door forensisch artsen. De onderliggende kennishiaten in de kennisagenda van het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) kunnen hier richting aan geven. Daarom financieren we een project dat (een deel van) deze kennishiaten beantwoordt.

Medische arrestantenzorg

Over de kwaliteit van de medische zorg in de politiecel is nog weinig bekend. Het is onduidelijk waaruit goede medische arrestantenzorg moet bestaan en aan welke eisen de zorgverlening moet voldoen. Onderstaand project gaat doet onderzoek doen naar kwaliteitsindicatoren om de kwaliteit van de medische zorg in de politiecel/arrestantenzorg te kunnen meten en verbeteren.

Postmortaal onderzoek

Een van de kennishiaten uit de kennisagenda van het FMG is gericht op postmortaal onderzoek. Welke vormen van aanvullend onderzoek dragen bij aan een nauwkeurige vaststelling van de doodsoorzaak? In de eerste helft van 2022 zijn 2 projecten van start gegaan:

Programmalijn Kwaliteitsbevordering en richtlijnontwikkeling

(Door)ontwikkelen onderzoeksdata-infrastructuur

De kennisagenda van het FMG kan alleen gerealiseerd worden wanneer deze ondersteund wordt door een efficiënte en effectieve onderzoeksdata-infrastructuur. We financieren daarom een project dat gericht is op activiteiten voor het (door)ontwikkelen van een toekomstbestendige onderzoeksdata-infrastructuur voor de forensische geneeskunde. Doel hiervan is onder andere dat beschikbare data beter toe te passen zijn voor onderzoek.

Aankomende subsidierondes

Op 22 december 2022 komt er een subsidieronde gericht op taakherschikking binnen de forensische geneeskunde online.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website