Digitale toepassingen hebben een grote vlucht genomen in de zorg vanwege het coronavirus. Dat merkt ook het Citrienfondsprogramma eHealth. In ziekenhuizen leidde het tot een versnelde implementatie van bijvoorbeeld het videoconsult en kregen de telemonitoringprojecten een vernieuwde impuls. Toch blijft de bewijsvoering van eHealthtoepassingen vaak nog achter. Werken ze echt beter, efficiënter en/of duurzamer?


eHealthinterventies zijn nu eenmaal complex. Ze grijpen in op talrijke processen en deelgebieden binnen de zorg. Hoe bepaal je nou welke parameters relevant zijn? Hoe definieer je de uitkomsten? En houd je hierbij rekening met de fase van ontwikkeling of implementatie? Dit is een lastige puzzel voor onderzoekers en ontwikkelaars.

Online methodologiegids

Het evalueren van eHealthtoepassingen is cruciaal om ze op waarde te schatten en verder te brengen binnen de zorg. Een duidelijk overzicht van methodologieën om eHealthinterventies te evalueren, kan daarbij helpen. De online methodologiegids voor het evalueren van eHealthtoepassingen is een waardevol hulpmiddel om te bepalen welke evaluatiemethode je wilt gaan gebruiken. Het biedt een praktische leidraad aan onderzoekers en ontwikkelaars in het veld. Dit bevordert de kwaliteit, veiligheid en een succesvolle bestendiging van nieuwe eHealthtoepassingen.

Evaluatiemethoden

Een aantal stuurgroepleden en spiegelgroepleden van het Citrienprogramma eHealth ontwikkelden de methodologiegids op basis van een inventarisatie van alle bestaande evaluatiemethoden voor eHealth. Dit deden zij aan de hand van een systematic scoping review. Vervolgens bevraagden zij verschillende onderzoekers die gespecialiseerd zijn in eHealth over dit onderwerp. De antwoorden van de ondervraagden zijn geanalyseerd met behulp van de concept mapping-methodiek. Dit onderzoek is gepubliceerd in de Journal of Medical Internet Research.

Evaluatiecyclus voor eHealth

Met al deze bevindingen ontwikkelden de auteurs een eHealthevaluatiecyclus (zie onderstaande figuur). Deze bestaat uit de volgende 6 fases van eHealthevaluatie:

  1. conceptual and planning
  2. design
  3. development and usability
  4. pilot (feasibility)
  5. effectiveness (impact)
  6. uptake (implementation)
     


De online methodologiegids geeft voor iedere fase de mogelijke methodologie van evalueren weer. In totaal zijn er 75 unieke evaluatiemethodologieën.

Meer informatie
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website