Onderdeel van programmaKwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut
Projectnummer05160122130002
Looptijdoktober 2022 t/m september 2024
ProjectleiderSimone Goosen (Patiëntenfederatie Nederland)

Goede communicatie is de basis voor goede zorg en het adequaat afstemmen van de zorg op de zorgvraag, behoeftes en wensen van cliënten. In Nederland wonen bijna 2,5 miljoen mensen met een andere moedertaal dan Nederlands. Bij een aanzienlijk deel van hen belemmert een taalbarrière de communicatie met zorgverleners.

Inzet van instrumenten

Veel professionals, cliënten en hun naasten weten niet wanneer en hoe zij welke instrumenten kunnen inzetten om de taalbarrière te slechten. Wanneer is een professionele tolk nodig? Wanneer kunnen zij andere instrumenten inzetten zoals naasten die vertalen, vertaalapps of vertaalapparaten? En hoe gebruik je deze instrumenten?

Doel en werkwijze

In dit project maken patiënten- en beroepsorganisaties en richtlijnexperts een gebruikersvriendelijk en wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel voor het omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein. Ze ontwikkelen een generieke module die kan worden opgenomen in andere richtlijnen en standaarden. Ze volgen daarbij de AQUA-leidraad.

Meer informatie

Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten. Dit project is daar één van.

> Lees meer over kwaliteitsinstrumenten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website