Het doel van de ethiek op het terrein van gezondheidszorg is om betrokkenen bewust te maken van de ethische vraagstukken die spelen en in staat te stellen om hierin een afweging te maken van de verschillende mogelijkheden om verantwoorde keuzes te maken voor hun handelen.

Uitgelicht

Gehonoreerde projecten Ethiek en Gezondheid 3

Bekijk de 14 projecten waaraan in het programma Ethiek en Gezondheid 3 subsidie is toegekend. De projecten zijn gericht op het terrein van gezondheid waar een concreet en actueel ethisch vraagstuk of dilemma aan ten grondslag ligt.

Bekijk het projectenoverzicht

Ethische vraagstukken rondom extreme vroeggeboorte

Portret Joanne Verweij

Is de richtlijn die we nu volgen bij de behandelbeslissing bij (dreigende) extreme vroeggeboorte wel de beste? En hoe kijken ouders van heel vroeggeboren kinderen aan tegen mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zoals een kunstplacenta? Dit zijn de onderwerpen waar Joanne Verweij onderzoek naar doet.

Lees het interview met Joanne Verweij

Ethische vraagstukken en COVID-19

De genomen maatregelen en de gevolgen van de coronapandemie zorgen ervoor dat verschillende waarden in de samenleving botsen. De spanningen die hierdoor ontstaan worden onderzocht in verschillende projecten over ethische vraagstukken. Deze projecten over ethiek kunnen de spanningen zichtbaar maken en ondersteuning bieden voor het maken van rechtvaardige en juiste beslissingen.

Bekijk de projecten

Het keukentafelgesprek onder de ethische loep

Gemeenten moeten kwetsbare inwoners goede ondersteuning bieden zodat zij kunnen meedoen in de samenleving. Bij de keukentafelgesprekken adviseert het Nivel om zelfredzaamheid naast de principes keuzevrijheid en ‘niet schaden’ te plaatsen.

Lees het artikel in Mediator

Babette Rump promoveert op ethiek onderzoek

portret Babette Rump

Babette Rump is arts maatschappij & gezondheid (profiel infectieziektenbestrijding) bij het RIVM. Ze is in 2020 gepromoveerd aan het Radboudumc op haar proefschrift ‘Responsible care in times of antimicrobial resistance – caring for the carrier’. Haar promotieonderzoek is deel van een project binnen het programma Ethiek en Gezondheid. In de Mediator Special Ethiek en Gezondheid is hier een artikel aan gewijd en in een column in Mediator 41 vertelt zij over noodzakelijke zorg.

Lees de column van Babette Rump in Mediator

Preconceptionele dragerschapsscreening voor alle paren met een kinderwens?

paar met kinderwens hand in hand

Onlangs is een nieuw onderzoek gestart naar het breder aanbieden van preconceptionele dragerschapsscreening. De uitkomsten van het project zullen aanknopingspunten bieden voor het vormgeven van beleid over het al dan niet (laagdrempelig) aanbieden van preconceptionele dragerschapsscreening aan alle wensouderparen in Nederland.

Lees het nieuwsbericht

‘Bied ouders eerst hulp voor hun problemen, dan pas voor drankgebruik’

Ouders die verslaafd zijn aan alcohol willen wel degelijk geholpen worden. Ze willen alleen niet worden aangesproken op hun drankgebruik, maar op de achterliggende problemen. Die benadering opent ook de weg naar hulp voor hun kind, blijkt uit onderzoek aan de Universiteit Maastricht. Onderzoeksleider Dorothee Horstkötter verwerkte de resultaten met collega Anke Snoek in een brochure voor hulpverleners.

Lees het artikel in Mediator

Website voor jeugdige onderzoeksdeelnemers

Jongere
Illustratie: Irene Cécile

De website Kindenonderzoek.nl bevat praktische informatie over de ervaringen van kinderen die meedoen met wetenschappelijk onderzoek en hoe deze actiever bij onderzoek kunt betrekken. Ook zijn er verschillende instrumenten op de site om te helpen het onderzoek beter te laten aansluiten bij de beleving van kinderen. De website is mede gefinancierd door ZonMw.

Informatie over het 'Kind en Onderzoek' collectief

Mediator Special Ethiek

De Mediator Special Ethiek maakt maakt ethische dilemma’s in de zorg expliciet en richt zich met uiteenlopende artikelen op de resultaten van onderzoeken die binnen het programma Ethiek en Gezondheid 2012-2015 zijn gehonoreerd.

Naar Mediator special

Actueel

Symposium Vrijheid en Veiligheid

In het project 'Freedom and Safety. Analysis of the balance between freedom of movement and safety and the use of technology in the care for people with dementia' binnen het programma Ethiek en Gezondheid is de Waardenladder ontworpen.

 

Nieuws

Adviesrapport: Laat de leeftijdsgrenzen vervallen in de wet over donorinformatie

Geef gezinnen met donorkinderen op elk gewenst moment toegang tot informatie over de donor, is het advies van de Universiteit voor Humanistiek, Fiom en Pro Facto aan de overheid. In opdracht van ZonMw voerden zij onderzoek uit naar de leeftijden waarop donorkinderen informatie kunnen krijgen over de donor. Begin februari is aan de Tweede Kamer het adviesrapport Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige...

Elders gezien

Eerste grote wijziging Embryowet sinds 2002

Het kabinet wil de huidige Embryowet wijzigen naar aanleiding van de derde wetsevaluatie uit 2020. Hiermee worden onder meer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van embryo’s, die nog niet bestonden ten tijde van de oude wet, onder de reikwijdte van de embryowet gebracht. Zoals op embryo-gelijkende structuren (ELS), cellen die de ontwikkeling een intact menselijk embryo nabootsen. De wet is hierdoor weer in lijn met nieuwe wetenschappelijke...

Elders gezien

Patiëntenwetenschappen: van de patiënt centraal naar relaties centraal (blog)

Een veel gehoorde slogan in de zorg is ‘de patiënt centraal’. Het is natuurlijk lastig hier tegenin te gaan. Zorg verlenen aan patiënten is waar de zorg om draait. Tegelijkertijd blijkt het makkelijker gezegd dan gedaan. Dat heeft te maken met het feit dat er veel afwegingen schuilgaan achter dit mantra.

Elders gezien
Toon meer

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website