Geweld hoort nergens thuis. Toch worden jaarlijks zo’n 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld (o.a. kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling, vrouwelijk genitale verminking of seksuele uitbuiting van jonge meisjes (loverboys)). De schade die dit veroorzaakt is groot. De complexiteit vraagt om een programmatische en systematische aanpak. De verschillende problemen moeten vanuit verschillende disciplines in samenhang (integraal) worden opgepakt. ZonMw stimuleert daarom kennisontwikkeling en het gebruik van kennis.

Uitgelicht

Aanpak en zorg voor slachtoffers van mensenhandel/loverboys

Hoe ziet goede hulp aan slachtoffers seksuele uitbuiting eruit? De onderzoekers die hier de afgelopen jare onderzoek naar gedaan hebben, komen nu met resultaten. Zo blijken onder andere persoonlijke aandacht, de inzet van ervaringsmaatjes én meer aandacht voor de toekomst belangrijke ingrediënten te zijn in de hulp aan deze slachtoffers. In deze publicatie lees je hier meer over.

Lees meer over de onderzoeksresultaten

Kindermishandeling en huiselijk geweld: waar staan we nu?

Bekijk de publicatie

Kindermishandeling kan grote gevolgen hebben op de mentale en fysieke gezondheid van een kind, ook op latere leeftijd. Het is dan ook belangrijk om kindermishandeling daadkrachtig te bestrijden. Kennis uit onderzoek draagt hieraan bij. In deze publicatie vindt u de (tussen)resultaten uit recent onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld.

Bekijk de publicatie

Podcast GHNT: onderzoek ondersteunt het leren

Kind wordt beschermd door ouder

Onderzoek naar effectieve aanpakken van huiselijke geweld en kindermishandeling is bittere noodzaak, vertelt voorzitter van het ZonMw-onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis, Peter van Lieshout. Meer weten over dit onderzoek naar een nieuwe aanpak: intensieve casusregie?

Beluister de podcast

‘Durf te vragen: hoe is het thuis?’

Heeft u die vraag wel eens gesteld aan een kind? Doordat we in Nederland zo weinig praten over kindermishandeling, blijven veel kinderen die mishandeld worden onder de radar. Maar als leerkrachten goed worden toegerust, kunnen zij optimale vertrouwenspersonen zijn, blijkt uit onderzoek. Projectleider Cees Hoefnagels vertelt over wat zij kunnen doen in een interview in de Mediator.

Lees het interview

Tussenresultaten systeemgerichte aanpak van trauma bij huiselijk geweld

In 2019 zijn 2 onderzoeken gestart binnen de onderzoekslijn ‘Herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpak van trauma’. Deze onderzoeken zijn erop gericht om voor het specifieke thema van trauma te kijken wat effectieve interventies zijn. Onlangs hebben de onderzoeken de eerste fase van hun onderzoek afgerond. Daarin voerden zij een literatuuronderzoek uit en hielden zij een expertbijeenkomst. De onderzoeken presenteerden onlangs hun eerste tussenresultaten.

Lees meer over de tussenresultaten

Rapportages programma Geweld hoort nergens thuis

De 6e voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) en de Eindrapportage Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma GHNT zijn in juni 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze rapportages gaan in op activiteiten die binnen het programma GHNT zijn opgepakt, op het ZonMw-onderzoeksprogramma GHNT, de impactmonitor die het CBS en op het belang van het bundelen en benutten van kennis door professionals.

Lees de rapportages

Actueel

Niet samenwerken omdat het moet, maar omdat het helpt

Het is voor professionals niet altijd eenvoudig om in gezinnen te doen wat nodig is, wanneer er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Maar wat werkt in de samenwerking rondom deze problematiek? In het onderzoek van de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Gooi en Vechtstreek is inzichtelijk gemaakt welke randvoorwaarden nodig zijn én hoe het er in de praktijk uitziet of uit kan zien om (netwerk)samenwerking te realiseren. De...

Nieuws

Betere samenwerking voor duurzame veiligheid bij huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een complex probleem met een grote impact voor gezinnen. Een effectieve aanpak met goede onderlinge samenwerking tussen professionals is voor deze gezinnen cruciaal om duurzame veiligheid te realiseren. Uit een participatief onderzoek van Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden en de Haagse Hogeschool blijkt dat er 3 thema’s zijn waarop nog verandering nodig is: gezamenlijke analyse en planvorming, positie van cliënten en regie.

Nieuws

Een goede toekomst voor slachtoffers van seksuele uitbuiting

Eerdere signalering, het vergroten van bewustwording van seksuele uitbuiting, het verstevigen van toekomstperspectief en het integreren van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening. Dat zijn potentieel werkzame elementen van een succesvolle trajectbenadering voor slachtoffers van seksuele uitbuiting. ‘Leg de focus niet op een enkel werkzaam element, maar breng deze best practices samen’. Dat is één van de aanbevelingen uit onderzoeksproject...

Nieuws

Nieuwe projecten van start over gender & jeugd

Om ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te vergroten en ze de best passende hulp te bieden, is het belangrijk om rekening te houden met sekse- en genderverschillen. Onderzoek is nodig om erachter te komen wat deze (mogelijke) verschillen zijn. Daarom ontvangen 10 lopende of recent afgeronde onderzoeken een aanvullende subsidie. Met deze subsidie kunnen zij hun onderzoek verdiepen rond het thema gender en jeugd. De projecten starten uiterlijk...

Nieuws
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website