Jaarlijks worden mensen ziek door infecties veroorzaakt door virussen of bacteriën. Sommige infecties zijn niet meer behandelbaar met antibiotica wat de kans op overlijden vergroot. ZonMw houdt zich vanuit het onderwerp Gezondheidsbescherming bezig met onderzoek naar:

  •     de preventie en bestrijding van infectiezieken en zoönosen
  •     antimicrobiële resistentie
  •     vaccinaties
  •     voeding en gezondheid

ZonMw werkt aan onderzoek voor de preventie van infectieziekten. Dit onderzoek omvat het gehele terrein van de evolutie van bacteriën en transmissie van ziekteverwekkers tot acuut uitbraakonderzoek en risicocommunicatie. We stimuleren het gebruik van kennis door specifieke doelgroepen (professionals, patiënten, burgers) om bij te dragen aan gezondheidswinst en om mogelijk kosten te besparen.

Onderzoeksvragen komen uit verschillende perspectieven en uit samenwerkingsverbanden:

  •     beleid (zoals het ministerie van VWS, GGD GHOR Nederland en RIVM)
  •     praktijk (bijvoorbeeld de GGD’en)
  •     onderzoek (waaronder de UMC’s)
  •     onderwijs (denk aan hogescholen en universiteiten)Contact

Monique van der Hoeven

Monique van der Hoeven

Clusterhoofd

+31 70 349 51 97
Hoeven@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website