Een patiëntenregistratie bestaat uit gegevens over de behandeling van patiënten uit de dagelijkse klinische praktijk en de uitkomsten van deze behandeling. Gegevens die over een langere tijd worden verzameld en/of bij elkaar worden gebracht door de koppeling van verschillende gegevensbronnen.

Vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de opstartfase van patiëntenregistraties gefinancierd. Met als doel een infrastructuur te bouwen om gegevens en kennis beschikbaar te maken voor het optimaliseren van farmacotherapeutische behandelingen in de praktijk, spiegelinformatie en onderbouwing van kwaliteitsindicatoren. De gegevens zijn bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, zorginkoop door zorgverzekeraars en input voor dossiers van farmaceutische bedrijven en beleidsbeslissingen.

Uitgangspunt voor het genereren van patiëntengegevens is hergebruik van bestaande data. Dit wordt bevorderd door het gebruik van klinische bouwstenen en gestandaardiseerde coderingssystemen en koppelmogelijkheden met andere patiëntenregistraties te realiseren.

> ZonMw patiëntenregistraties

Uitgelichte patiëntenregistraties

Bijwerkingen: wat doet het medicijn met deze patiënt?

Karin Hek (Nivel)

Het Nivel en Bijwerkingencentrum Lareb hebben een systeem ontwikkeld om de effecten en bijwerkingen van medicijnen in de praktijk in beeld te brengen. Zo kunnen arts en patiënt beter samen beslissen: kiezen we voor dit geneesmiddel, of voor een alternatieve behandeling? Karin Hek, senior onderzoeker bij het Nivel vertelt erover.

Lees het interview in Mediator

'Met het CP register werken we aan waardegedreven zorg'

Per jaar komen er in Nederland zo’n 400 kinderen bij met cerebrale parese (CP). Door de effecten van behandelingen vast te leggen, zijn deze op termijn beter af te stemmen op de persoon. Annemieke Buizer vertelt wat het ‘Nederlands CP register’ daaraan bijdraagt.

Naar het interview

Veilig geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap

vrouw presenteert

Sinds de Softenon-affaire is duidelijk dat geneesmiddelen gevaarlijk kunnen zijn tijdens de zwangerschap. Toch hebben zwangere vrouwen soms medicijnen nodig, bijvoorbeeld voor een chronische aandoe- ning of infectie. Een patiëntenregistratie helpt onverwachte (bij)werkingen voor moeder en kind opsporen.

Lees verder in de publicatie '5 jaar GGG'

Melanoomregister draagt bij aan kwaliteit van zorg

man in doktersjas

Sinds 2013 verzamelt het Dutch Melanoma Treatment Register (DMTR) gegevens over patiënten die een behandeling ondergaan wegens uitgezaaide melanoom, de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker.

Naar het interview

Patiëntenregistratie voor betere behandeling hartritmestoornis

twee mannen

In het interview met Martin Hemels en Menno Huisman vertellen zij over de projecten die in 2017 in opdracht van VWS zijn gestart naar DOAC’s bij de behandeling van atriumfibrilleren (AF), de meest voorkomende hartritmestoornis.

Naar het interview

Patiëntenregistratie zeldzame ziekte SLE

man

Een groep reumatologen besloot in 2011 een patiëntenregistratie op te zetten met gegevens van patiënten met de zeldzame ziekte SLE. Inmiddels heeft de registratie de toelating van een duur medicijn mogelijk gemaakt.

Meer weten? Lees het Mediator-artikel

Uitgelicht

Patiëntenregistraties als bron van data voor geneesmiddelen- beoordeling

De EMA heeft een apart initiatief opgericht om beter gebruik te maken van data uit bestaande patiëntenregistraties voor de beoordeling van nieuwe Geneesmiddelen, of nieuwe registraties op te zetten. Op deze site is ook een inventarisatie van registraties beschikbaar. In een recent gepubliceerd artikel zijn factoren geïdentificeerd die faciliterend kunnen werken bij het gebruik van patiënten- registraties in de beoordeling van medicinale producten. De studie geeft aan hoe registraties waardevolle gegevens kunnen aanleveren voor regulatoire besluitvorming. Onder andere wanneer RCTs niet bruikbaar zijn, zoals bij zeldzame ziekten, of voor post-marketing verplichtingen.

Bekijk de EMA website

Overheidsinformatie

Logo ministerie VWS

Gegevensuitwisseling wordt door de overheid gezien als randvoorwaarde voor goede zorg. De overheid werkt daarom voortdurend aan maatregelen die gegevensuitwisseling in de zorg verbeteren en veilig houden en publiceert regelmatig nieuwsberichten en kamerbrieven.

Meer informatie vanuit de overheid

Stappenplan: implementatie van e-health

Zorg voor innoveren heeft een stappenplan voor e-healt implementatie laten ontwikkelen. Het bevat veel praktische voorbeelden, aandachtspunten en tips.

Bekijk hier het stappenplan

Stip aan de horizon voor GGG-registraties

Wat is de visie van GGG op registreren van gegevens uit de dagelijkse praktijk? Hoe kan registratie het gebruik van geneesmiddelen verbeteren? Wat vindt er op hoofdlijnen al plaats rondom registratie en wat wordt nog gemist? Om duidelijk te maken binnen welk kader GGG registratie-projecten passen is een notitie beschikbaar.

Lees het volledige document

Initiatieven en ontwikkelingen

tablet

Vanaf 2012 heeft het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen initiatieven aangejaagd op het gebied van patiëntenregistraties. Daarnaast vinden veel andere landelijke initiatieven en trajecten plaats.

Op deze pagina treft u enkele relevante initiatieven.

Bekijk de initiatieven en ontwikkelingen

Actueel

Mijlpaal van 6000 patiënten met atriumfibrilleren in Dutch-AF bereikt

In de Dutch-AF registry is de mijlpaal van 6000 geïncludeerde patiënten in de week van 5 juli 2021 gepasseerd. Dit is een heel belangrijk resultaat voor cardiologisch Nederland: met dit register is de basis gevormd voor de ziektebeeldregistratie Atriumfibrilleren en kan relevante spiegelinformatie aan de cardioloog, huisarts, patiënt en verzekeraar worden gegeven. Dutch-AF registry is een door ZonMw gesubsidieerd register van patiënten met recent...

Elders gezien

Patiëntenregister maakt NVHP relevante partner voor onderzoekers

Door zelf data te verzamelen kun je als patiëntenorganisatie een relevante partner worden van onderzoekers en artsen. Maar met een patiëntenregister ben je nog niet als vanzelf in the lead. Inmiddels worden in HemoNed behandelgegevens van 2000 hemofiliepatiënten vastgelegd (meer dan 90% van de totale patiëntengroep). Artsen en onderzoekers gebruiken die data om de behandeling van hemofiliepatiënten te monitoren en te verbeteren.

Elders gezien
Toon meer

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website