Mental Health First Aid (MHFA) is een gestandaardiseerd en wetenschappelijk gevalideerd psycho-educatie programma dat in Australië ontwikkeld is om burgers en (semi-)professionals beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen te herkennen en hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. In 2015 is het programma door GGz Eindhoven naar Nederland gehaald.

E-learningmodule en app

Naast de cursus worden een e-learningmodule en app ontwikkeld. De e-learning is bedoeld om (het lesmateriaal van) MHFA door online/web-based leren breder en inhoudelijk nog meer toegankelijk te maken en deelnemers online vaardigheden te laten oefenen en examens te laten afleggen door online competenties te meten. De app en e-learning module dragen eveneens bij aan de kwaliteitsborging van MHFA.

Voortgang

Het ondersteuningstraject verloopt tot op heden zeer voorspoedig. Inmiddels hebben zich circa 800 belangstellenden aangemeld, voor wie de trainingen momenteel worden ingepland. Ook de ontwikkeling van de e-learningmodule en app verloopt volgens planning. Verwachting is dat deze begin 2018 gereed zijn.

Openbare Orde- en Veiligheidsdomein

Veel mensen in Nederland komen weleens in aanraking met mensen met psychische problematiek. Dit geldt zeker voor mensen die werkzaam zijn in het Openbare Orde- en Veiligheidsdomein (OOV), zoals medewerkers van het Openbaar Ministerie, Openbaar Vervoer, politie, Veiligheidshuizen, het gevangeniswezen, handhaving/stadstoezicht en mensen die vanuit gemeenten en woningbouwcorporaties betrokken zijn bij de aanpak van wijk- en woonoverlast. Het is noodzakelijk dat deze functionarissen scholing over psychische problematiek krijgen, zodat zij beter in staat zijn deze vroegtijdig te signaleren en over voldoende handelingsperspectief beschikken. Met de opgedane kennis en het handelingsperspectief kunnen zij mensen met psychische problematiek eerder naar passende ondersteuning of hulp toeleiden en kan escalatie worden voorkomen.

Naast het vergroten van kennis en handelingsperspectief van mensen werkzaam in het OOV-domein, wordt in lijn met de Meerjarenagenda van de zorg- en veiligheidshuizen beoogd om door middel van gerichte inzet van MHFA een bijdrage te leveren aan de verdere verbinding tussen de zorg- en veiligheidsdomeinen.

Ondersteuningstraject

Het ministerie van Veiligheid en Justitie vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het vergroten van kennis en handelingsperspectief. Daarom werd begin 2017 gestart met een ondersteuningstraject van MHFA. In de periode tot augustus 2018 worden 50 trainers bij de regionale MHFA-licentienemers (veelal GGz-aanbieders) opgeleid en krijgen 1000 (semi)professionals uit het Openbare Orde- en Veiligheidsdomein (OOV-domein) de MHFA-cursus aangeboden. MHFA Nederland verzorgt de opleiding tot Trainer MHFA en levert daarmee een bijdrage aan de bredere aanpak van mensen met psychische problematiek en/of verward gedrag, waarbij de nadruk ligt op preventie, vroegsignalering en voorkoming van escalatie van problematiek en het tegengaan van stigmatisering van mensen met psychische problematiek.

De cursus

In de cursus MHFA wordt onder meer aandacht besteed aan (dreigende) psychose, agressief gedrag, ernstige effecten van drank- en drugsgebruik, zelfbeschadiging, depressie en suïcidaliteit. Deelnemers krijgen uitleg over oorzaken, risicofactoren en symptomen van deze problematiek. Daarnaast leren zij welke hulp effectief is en hoe zij die kunnen inschakelen. Voorts ontwikkelen zij de nodige vaardigheden om zelf initiële hulp en steun te bieden bij (beginnende en/of verergerende) psychische klachten en/of verward gedrag.

Verward gedrag

Heeft u vragen over het realiseren van een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Neem dan contact op met:

Portretfoto Eline Evelo

Eline Evelo

Programmasecretaris

+31 70 349 50 41
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website