Over dit programma

Nieuwe ronde ZonMw Open Competitie start op 20 februari 2020

De tweede ronde van het nieuwe programma ZonMw OpenCompetitie gaat 20 februari open in plaats van 23 januari. De deadline voor de eerste fase van project-ideeën wordt 16 april 2020. De deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvragen (fase 2) verschuift ook, namelijk naar 15 september. De belangrijkste reden voor de aanpassingen in de planning is een inhoudelijke aanscherping van de subsidieoproep. Lees meer.

 

Het oogmerk van de ZonMw Open Competitie is ruimte te creëren voor nieuwsgierigheidsgedreven (grensverleggende) wetenschap van excellente kwaliteit. De subsidie biedt excellente onderzoeksgroepen de gelegenheid tot vernieuwing van hun onderzoekslijnen, het aangaan van nieuwe samenwerkingen en het doen van onderzoek van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek.

Met een subsidie van € 750.000 kunnen excellente onderzoeksgroepen hun onderzoekslijnen vernieuwen voor wat betreft inhoud én samenwerking. De ZonMw Open Competitie is, met het oog op vernieuwing van de onderzoekslijn, specifiek bedoeld voor combinaties van onderzoeksgroepen.

Modules

Binnen ZonMw Open Competitie kan financiering voor verschillende modules aangevraagd worden: Personeel, Materieel krediet, Investeringen, Valorisatie/Impact en Internationalisering.
Voor de module Investeringen geldt dat het mogelijk is een extra subsidie aan te vragen voor middelgrote infrastructuur via de investeringsmodule. Deze investeringsmodule bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 250.000 en is bedoeld voor financiering van een investering zoals wetenschappelijk vernieuwende apparatuur. Voor deze extra infrastructuur investering is matching verplicht.

Doel

De verwachte uitkomst van projecten is primair wetenschappelijke verdieping (kennisvermeerdering, model- en theorievorming) binnen een nieuwe samenwerking tussen onderzoeksgroepen. ZonMw ziet deze open stimulans van de wetenschap als dé innovatiemotor voor de langere termijn.

Bij de ZonMw Open Competitie gaat het samenvattend om:

  • innovatieve (grensverleggende) wetenschap met een breed uitstralend effect op wetenschap en/of maatschappij,
  • innovatieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen (synergie) en
  • onderzoek dat ZonMw rekent tot gezondheidsonderzoek.

In lijn met de NWO breed ingezette harmonisatie en vereenvoudiging van financieringsinstrumenten is de ZonMw Open Competitie een vervanging van de programma’s ZonMw TOP-subsidies én Investeringen Middelgroot.

De volledige informatie over het programma, de doelgroep en de criteria vindt u in de ZonMw Open Competitie, Call for proposals 2019.

De deadline voor het indienen van een projectidee voor de subsidieronde 2019 is verstreken.

Gerelateerde onderwerpen:

•    Fundamenteel Onderzoek
•    Innovatie in de zorg
•    Speerpunt: Vrij onderzoek en talent

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website