Over dit programma

Zie voor ander nieuws over ZonMw Open Competitie het tabblad 'Actueel'.

Onderzoeksvoorstellen voor vrij, fundamenteel onderzoek

ZonMw Open Competitie is bedoeld voor onderzoeksvoorstellen voor vrij, fundamenteel onderzoek. Dit financieringsinstrument kent geen thematische beperking en richt zich op onderzoeksvoorstellen in alle wetenschappelijke disciplines met een vraag- of probleemstelling op het (grens)gebied van fundamenteel onderzoek naar gezondheidszorg en innovatie.

Excellente team science bevorderen

Met dit programma willen we onderzoekers uit twee of meerdere vakgebieden samenbrengen om zo excellente team science te bevorderen, die leidt tot innovatieve (grensverleggende) wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek.
De verwachte uitkomst van een project is primair wetenschappelijke verdieping (kennisvermeerdering, model- en theorievorming) binnen een nieuwe samenwerking tussen onderzoeksgroepen (team science). ZonMw ziet deze open stimulans van de wetenschap als dé innovatiemotor voor vernieuwing in wetenschap en gezondheidszorg voor de langere termijn.

Financiering voor verschillende modules

Binnen ZonMw Open Competitie kan financiering voor verschillende modules aangevraagd worden: Personeel, Materieel krediet, Investeringen, Kennisbenutting en Internationalisering. Via de module Investeringen geldt dat het mogelijk is een extra subsidie aan te vragen voor middelgrote infrastructuur. Deze module bedraagt minimaal  € 100.000 en maximaal € 250.000 en is bedoeld voor financiering van een investering zoals wetenschappelijk vernieuwende apparatuur. Voor deze extra infrastructuur investering is matching verplicht.

Bij de ZonMw Open Competitie gaat het samenvattend om:

  • Innovatieve (grensverleggende) wetenschap met een breed uitstralend effect op wetenschap en/of maatschappij;
  • Team science: innovatieve en synergistische samenwerking tussen onderzoeksgroepen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website