Over dit programma

Op 7 februari is er een online vragenuur over de HTA subsidieoproep 'Methodologie voor waardebepaling van technologieën, ingezet binnen de niet-curatieve zorg'.

Voor meer informatie, bekijk het agenda item.

HTA-methodologie

Om doelmatigheid van zorginnovaties te onderzoeken, zijn onderzoeksmethodes nodig. Health Technology Assessment (HTA) is een verzamelnaam voor evaluatieonderzoek in de gezondheidszorg, en dient als instrument ter onderbouwing van het wel of niet toelaten, bevorderen of daadwerkelijk gebruiken van een innovatie.

Waarom dit programma?

Om te kunnen beslissen welke zorg wordt ingekocht, welke zorg in het basispakket van de ziektekostenverzekering komt of blijft en wat verstaan wordt onder gepast gebruik van zorg, is onderzoek naar die zorg nodig. Er is behoefte aan een overzicht van beschikbare en geschikte HTA methodieken waarbij de voor- en nadelen worden beschreven.

Doel van het programma

Het doel van het programma HTA Methodologie 2021 – 2024 is het beschikbaar en toepasbaar maken en (door)ontwikkelen van HTA-gerelateerde onderzoekdesigns, analysetechnieken, uitkomstmaten en beoordelingsmethoden voor bestaande zorg en zorginnovaties. Hiermee kan het onderzoek naar de doelmatigheid van zorg worden verbeterd.

Invulling van het programma

In de programmatekst HTA Methodologie 2021 -2024 staan de kaders beschreven. De precieze invulling wordt bepaald samen met alle betrokken partijen. Het programma start dan ook met het in kaart brengen van de behoeftes aan HTA methodologieën bij relevante stakeholders (zorginnovators, zorgaanbieders, zorgverleners, onderzoekers, verzekeraars, patiënten, VWS en Zorginstituut Nederland).

Ontwikkeling van het programma

In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMw in nauwe samenwerking met Zorginstituut Nederland het programma HTA methodologie 2021-2024 ontwikkeld. Voor de uitvoering van het programma stelt VWS jaarlijks €1,0 miljoen - €1,5 miljoen beschikbaar voor een periode van vier jaar.

Planning programma HTA Methodologie

202120222023202420252026
GapanalyseOpstellen handreikingUpdate handreikingUpdate handreiking  
Uitwerking programmaCIP van startTussentijdse evaluatie  Eindevaluatie
 Ronde 1 en 2Ronde 3Ronde 4  

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website