Zorg voor psychisch ontregelde patiënten in de acute setting

Hoe stem je acute zorg voor psychisch ontregelde patiënten af op hun context en behoeften? Lees hoe de toolbox ConnectEM, die is ontwikkeld met artsen, ambulancepersoneel, SEH-verpleegkundigen, psychiatrisch verpleegkundigen en patiënten, ondersteuning biedt.

Onbedoelde schade

De toolbox ConnectEM is ontwikkeld op basis van inzichten van de PONTAC-studie: Psychisch ONTregeld in de ACute zorg, waarvoor Wietske Blom-Ham, lector Acute Zorg op de Hogeschool Utrecht, een SIA Raak-publiek subsidie ontving. Via ZonMw ontving zij een 4-jarige persoonsgebonden subsidie voor het project Preventie van onbedoelde schade door spoedzorg bij patiënten met complexe multimorbiditeit. ‘Somatiek en psychiatrie zijn te veel van elkaar gescheiden geweest, ook in de manier van opleiden. Als we mensen die psychisch ontregeld zijn niet de juist zorg geven, kan dat onbedoeld tot schade leiden.’, vertelt ze. Zowel SEH-verpleegkundige Amber van Eijkelenborg als ervaringsdeskundige Suzanne Koen kunnen daarover meepraten. 

Contact maken

Suzanne Koen heeft meerdere keren meegemaakt dat zij ernstig verward en suïcidaal werd binnengebracht op een SEH. Contact maken en gezien worden kan een groot verschil maken. ‘Op de momenten dat er iemand bij me ging zitten en op ooghoogte rustig met me praatte, ging bij mij de spanning naar beneden. De keren dat dat niet gebeurde, bleef ik heel angstig.’, vertelt ze. ‘Als er iemand is die mij door de situatie coacht en ook mijn ouders opvangt, dan helpt mij dat.’

Triage-instrument

ConnectEM bevat onder meer een triage-instrument waarmee zorgprofessionals kunnen inschatten wat de aard en de ernst van de psychische ontregeling is. Amber: ‘Wezenlijk daarbij is dat we dat met de patiënt doen. Samen bespreken we: waar zit je en wat helpt jou? Door de tool zie je een psychisch ontregelde patiënt zoals je een patiënt met COPD of diabetes ziet: een bijkomende aandoening waar we rekening mee moeten houden. De tool geeft handvatten om symptomen en gedrag te ‘meten’ zoals je een bloeddruk meet.’

Toepasbaar voor meer patiënten

ConnectEM helpt niet alleen bij mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar ook bij ouderen, mensen met dementie en bij kinderen. ‘Het gaat erom dat je contact legt van mens tot mens en rust brengt in de hectiek’, vertelt Amber.