ZonMw samen met VWS, NFU, NVZ bij het Radboudumc op werkbezoek over duurzame zorg

Op 16 juni zijn vertegenwoordigers van ZonMw, het ministerie van VWS, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op werkbezoek geweest bij het Radboudumc op het onderwerp duurzame zorg.

Milieu-impact

Aanleiding voor het werkbezoek is de ZonMw-pilot van het Radboudumc, waarbij de milieu-impact van zorgpaden, materialen, (operatie)technieken en behandelopties met elkaar worden vergeleken.

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Fundamentele kennis ontbreekt over de exacte impact van de verschillende onderdelen van het zorgproces. De vertaling van circulariteit naar de zorg is daarom belangrijk, want dit levert concrete behandelperspectieven. ZonMw levert graag een bijdrage aan de verduurzaming van de zorg.  Directeur ZonMw, Véronique Timmerhuis: 'Met de toenemende aandacht voor duurzaamheid in beleid, staat ZonMw stil bij de kennisontwikkeling en implementatie bij de realisering van de beleidsdoestellingen, gericht op de vermindering van de milieu-impact van de zorg. ZonMw verbindt en gaat met partijen zoals beleidsmakers, mens uit de praktijk en onderzoekers in gesprek over oplossingsrichtingen in de verduurzaming van de zorg, en de rol die kennisontwikkeling en implementatie hierbij kunnen spelen.'

Pilot Radboudmc

In het lopende pilotonderzoek ‘Handelingsperspectief verduurzaming zorgproces SEH, OK en IC’ wordt de milieu impact van zorgtrajecten van patiënten op de spoedeisende hulp (SEH), operatiekamers (OK) en intensive care (IC) middels life cycle assessments tot in detail in kaart gebracht. Hierdoor zal bijvoorbeeld de milieu-impact van het gebruik van herbruikbare- en wegwerpartikelen, verschillende medicijnen en apparatuur onderzocht worden. Tijdens het werkbezoek werd ook stilgestaan bij de aanbevelingen uit het advies verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg van de Gezondheidsraad.

Directeur-generaal Curatieve Zorg bij VWS, Barbara Goezinne, bezocht tijdens het werkbezoek de intensive care. Hier kwam op indringende wijze de vraag naar boven ”Hoe effectief kan zorg zijn als het met deze hoeveelheid afval en uitstoot schade berokkent?”

Zorg dat professionals en burgers duurzame zorg niet zien als iets extra’s, maar zorg dat het onderdeel is van de reguliere processen en veranker ze.
Barbara Goezinne

Veronique sloot af met de opmerking dat we hier samen in moeten optrekken. Door kennis en doe kracht te bundelen komen de gewenste gedragsverandering en transformatie tot stand.

ZonMw en duurzame zorg

In december 2022 tekende ZonMw de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en gaf vanuit haar rol als programmeur en financier van projecten in de gezondheidszorg opdracht voor de Verkenning programmering duurzame zorg. Hierin wordt onder andere een 2 sporenbeleid geschetst: kennisontwikkeling en implementatie in een apart programma duurzame zorg en waar mogelijk kennisvragen en implementatie inbedden in bestaande ZonMw-programmering.