Wijkgericht werken rondom het jonge kind: samenwerken aan preventie en normalisatie

In Zwolle heeft de Leergemeenschap ‘Wijkgericht werken rondom het jonge kind: samenwerken aan preventie en normalisatie’ 2 jaar lang gewerkt aan preventie-activiteiten voor ouders met jonge kinderen in 3 Zwolse wijken. De activiteiten die hieruit voort zijn gekomen zorgen ervoor dat ouders elkaar beter kunnen ondersteunen. Maar zorgen er ook voor dat de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt.

Laagdrempelig ontmoetingsnetwerk

In de leergemeenschap gingen per wijk een ouder, een professional en een onderzoeker samen aan de slag om uit te zoeken wat ouders belangrijk vinden en waar zij behoefte aan hebben om het gewone leven rondom het jonge kind te versterken. Zij ontdekten samen wat de gezamenlijke droom was voor hun wijk. En welke concrete activiteiten daar aan bij konden dragen.

Vervolgens zijn een laagdrempelig ontmoetingsnetwerk en activiteiten ontwikkeld. Zoals een oudercafé, peutergym, babybootcamp, samen muziek maken, taalplezier en voorlichtingsbijeenkomsten over peutergedrag. Deze activiteiten zijn gericht op ouders die elkaar kunnen ondersteunen. En de activiteiten voor jonge kinderen hebben een meerwaarde in het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling, motoriek en sociale vaardigheden.

Veilige ontmoetingsplek

Onderzoek rond de leergemeenschappen en de activiteiten laat zien hoe belangrijk het is om als het ware een 'dorp binnen de stad' te vormen waarin ouders veilige ontmoetingsplekken hebben om over de uitdagingen in het gewone leven te kunnen uitwisselen. Ouders kunnen met elkaar herkenning, erkenning en geruststelling vinden. En praktische en emotionele steun aan elkaar geven.

Samen uitwisselen werkt normaliserend ten aanzien van de druk of vragen die ouders met jonge kinderen ervaren in het opvoeden. Bij problemen die aandacht nodig hebben is het netwerk van professionals met de juiste expertise dichtbij.

ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd

Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan jongeren en gezinnen verbeterd worden. Daarvoor is het kennisontwikkelingsprogramma Wat werkt voor de jeugd opgezet. Het project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.